Föreningar

Feministiska lärarstudenter Uppsala
Vi är en förening som arbetar för en normkritisk och inkluderande lärarutbildning. Vi vill vara en plattform för diskussion kring frågor som rör rasism, klass, genus, hbtq, intersektionalitet och funktionalitet. Vi har under vårt första verksamhetsår bland annat anordnat fikaträffar, pubkvällar och föreläsningar. Vi har även varit delaktiga i lärarutbildningens inspark och "Lärare gör vad vi kan", som var en insamling till organisationen "Vi gör vad vi kan". Vi hoppas att kunna fortsätta och utveckla detta arbete.

LärSam
LärSam - lärarstudenternas samhällsvetenskapliga förening Uppsala - är en ideell kårförening som står under Sektion Lära. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och består av studenter vid Uppsala universitet som läser lärarprogram med inriktning Samhällskunskap.

Syftet med LärSam är att sammanföra samhällskunskapslärarstudenter vid Uppsala universitet för att bedriva studiesociala aktiviteter och tillsammans arbeta för att samhällskunskapslärarutbildningen ska vara aktuell, förankrad i yrket och främja samhällskunskapsdidaktisk kompetens. Vi vill helt enkelt att studenter som studerar samhällskunskap vid Uppsalas olika lärarprogram ska ha möjlighet att mötas över terminsgränserna, få umgås och utbyta erfarenheter och idéer kopplade till vårt framtida yrke, och ha ett forum för att påverka vår utbildning så att den blir så bra som vi vet att den kan bli!