Studentrepresentanter

Att det finns studentrepresentanter i olika universitetsorgan är kärnan i studentinflytandet; genom att finnas representerade får vi möjligheter att ge ett studentperspektiv på frågor som berör oss. Studentinflytande är avgörande för utbildningskvaliteten och utbildningsutvecklingen. I högskolelagen står uttryckligen att studenterna och lärosätena har gemensamt ansvar för kvalitetsarbetet. Vidare ska lärosätena uppmuntra studenterna till att delta i utvecklingen av sina utbildningar. För att detta ska kunna ske behövs studentrepresentanter i organ alla nivåer inom universitetet. Därför är även studenternas rätt att utöva inflytande över utbildningen fastställd i högskolelagen, som reglerar universitet och högskolor. Högskolelagen slår fast att studenter har rätt att finnas representerade i alla beslutande och beredande högskole-organ, vilka påverkar utbildningen och studenternas situation. Vikten av studentrepresentation är erkänt som betydande för utbildnings-utvecklingen.

Men vad är då en studentrepresentant? En studentrepresentant är en student eller doktorand som är utsedd av en studentkår till ledamot eller suppleant i ett beslutande eller beredande organ inom universitetet. Det kan till exempel gälla organ som rör grundutbildningen, program-samordning, jämställdhet/lika villkor, fakulteten eller institutionen. Kanske har du som studentrepresentant blivit utsedd av studentkåren genom ett allmänt utlyst val, genom ditt studieråd eller din program-förening? Hur studentrepresentanter utses varierar mellan olika organ, men det är alltid på studentkårens mandat som du är vald till representant för dina medstudenter. Studentrepresentantens uppdrag är att ge ett student- och doktorandperspektiv på de frågor som diskuteras och att bidra till att de beslut som fattas gynnar studenterna och doktoranderna.

Det finns över 950 studentrepresentanter vid universitetet som bevakar de beslutande organ som har hand om frågor som berör dig som student. Uppsala studentkår har gjort en handbok för studentrepresentanter som innehåller allt en kan tänkas behöva veta. Den finns digitalt här nedan och i fysisk form hos din sektion.

Vill du veta mer? Vill du bli studentrepresentant?

De flesta studentrepresentantuppdrag tillsätts via sektionerna. Hitta din sektion under fliken "Sektioner" för kontaktinformation så att du kan hitta ett uppdrag som passar dig.

Det finns även några uppdrag som tillsätts centralt av Uppsala studentkår. Ta en titt på våra lediga uppdrag!