Vi är störst!

Vid Uppsala universitet finns det studentkårer som ser till att bevaka dina utbildnings- och studiesociala intressen. Du behöver med andra ord aldrig känna att du står hjälplös och ensam om något inte känns helt rätt. Det finns alltid hjälp och råd att få! 

Uppsala studentkår

Uppsala studentkår är den största studentkåren i Uppsala och dessutom störst i Sverige. Vi bildades 1849 av nationerna för att ta tillvara studenternas intressen. Detta görs genom att bevaka dina och alla studenters intressen med representanter i universitetets beslutande organ, ser till att du har möjlighet att köpa mat mellan seminarierna och vi försöker påverka politiker till att förbättra situationen för studenter. Vi arbetar även aktivt för att främja jämlikhet inom hela universitetet och bland studentgrupperna. 

Vi representerar alla studenter, oavsett fakultetstillhörighet.

Uppsala studentkår erbjuder dig:

Förmånliga priser på campus 1477 så att du kan komma i form
Möjligheten att hyra vårt mysiga torp i Norreda till ett bra pris
Service i kårhusets reception. Här kan du använda datorer med internet, skriva ut dokument och faxa. Dessutom kan du sälja och köpa kurslitteratur.
Möjligheten att söka ett handlån.
Möjligheten att söka kårens stipendier för att dryga ut kassan. 
Möjligheten till hjälp och råd angående CSN:s regler.

Uppsala studentkår har dessutom startat och är delägare i Studentbokhandeln där du kan köpa din kurslitterattur. Vi har även startat en bostadsportal för att underlätta för dig som söker eller vill hyra ut boende.

Uppsala studentkår driver även mångfaldsbyrån ESMeralda som med framgång arbetar för breddad rekrytering till universitetet. 

Projektet ”Kondoma mera” drivs  av Uppsala studentkår och  kuratorskonvetet. Syftet är att förebygga för dig så att du slipper söka hjälp för könssjukdomar eller oönskad graviditet. Uppsala läns landsting är det som finansierar projektet. 

Farmacevtiska Studentkåren 

Farmacevtiska Studentkåren (FaS) representerar och förenar samtliga studenter vid farmacevtiska fakulteten på grund-, avancerad- och forskarnivå.

FaS har nära anknytning till arbetslivet genom bland annat kursmentorer från kårens Mentorsakademi. Dessa mentorer är nyexaminerade apotekare och receptarier. De anordnar även föreläsningar och erbjuder möten med nyckelpersoner inom yrkeslivet.

Utöver det har de en egen pub, idrottsförening, orkester och tidning. Läs mer om vad Farmacevtiska Studentkåren har att erbjuda på deras hemsida.

UTN

Uppsala teknolog- och natuvetarkår är en studentkår som jobbar för att tillvarata och bevaka studenterna på den teknisk-vetenskapliga fakultetens intressen i frågor som rör deras utbildning. UTN representerar således studenter som studerar vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

För att veta mer om UTN kan du besöka deras hemsida

Rindi

Gotlands studentkår RIndi är studentkåren för studenter vid Campus Gotland. Utöver den studiepolitiska samt studierådgivande verksamheten som bedrivs är Rindi även en mötesplats där du kan lära känna andra studenter och sitta och plugga i Rindi-borgen till exempel.

För att veta mer om Rindi kan du besöka deras hemsida.