Uppsala studentkår

Som student i Uppsala finns det mycket att sätta sig in i, och det är inte så lätt att hålla koll på allt. Vad är till exempel en studentkår? Vad gör en studentkår, och varför är det viktigt att bli medlem i studentkåren? Vi i Uppsala studentkår brukar säga att vår verksamhet består av fyra olika delar: vi tillsätter och organiserar studentrepresentanter i olika grupper inom universitetet, sköter studiebevakningen och ser till att studenternas studiegång blir så bra som möjligt, arbetar politiskt för att främja studentintresset och vi tillhandahåller studentservice.

Studentrepresentanter

Studentkårens viktigaste uppgift, som är lagstadgad, är att tillsätta studentrepresentanter i varje beredande och beslutande organ vid universitetet. Genom att göra detta kan vi se till så att utbildnings-kvalitén blir bättre och så att studentperspektiv hela tiden förs in i diskussion när ett beslut ska tas. Uppsala studentkår anordnar även studentrepresentantutbildningar där du kan lära dig mer om din roll som företrädare för dina medstudenter och få ytterligare kunskap om de åsikter som studenterna tycker är viktiga att föra fram. På så sätt skapar vi en enad studentröst och kan påverka universitetet! Både på vår hemsida och på kårsamverkan står det vilka lediga uppdrag som finns centralt, och din lokala studiebevakare har koll på vilka studentrepresentanter som ska tillsättas vid din sektion.

Varje termin erbjuds även utbildningar i Hållbart engagemang för kårengagerade.

Studiebevakning

Uppsala studentkår bedriver både lokal och central studiebevakning för att säkerställa dina och dina medstudenters rättigheter och studievillkor. Ute på campus, i kårens sektioner finns våra studiebevakare. De är dina lokala ombud, och till dem kan du vända dig i arbetsmiljö- och studierelaterade frågor. I kårhuset har vi även studentombudet. Studentombudet kan ge råd och stöd till dig som är student eller doktorand om du stöter på problem din utbildning, och kan även vara ett stöd i kontakten med universitetet och andra myndigheter, så som CSN eller Försäkringskassan.

Studentintresset

Tillsammans med alla medlemmar bedriver Uppsala studentkår politiskt påverkansarbete för studenternas intresse. Studentkåren skulle kunna beskrivas som en intresseorganisation som verkar för studenternas bästa och vi driver frågor som påverkar hela student-gruppen. I Uppsala studentkårs kampanj 7 krav för en bättre studentstad satte vi fokus på viktiga frågor på kommun och landstingsnivå som påverkar studenters livsvillkor i staden. Den handlade bland annat om att det behöver byggas fler hyresrätter, bättre rabatter för studenter i kollektivtrafiken och om villkoren för studenter med barn.

Uppsala studentkår driver också en rad olika projekt som verkar för t.ex. normkritiskt perspektiv i kurslitteraturen, breddad rekrytering till universitetet och välkomnande av internationella studenter.

En annan fråga som Uppsala studentkår har drivit igenom är rätten att skriva anonyma tentor, och vi har även varit engagerade i frågan om sjukförsäkringen för studenter. Då skrev vi dels en debattartikel tillammans med rektor Eva Åkesson, och vi tog fram Stödkortet, ett informationshäfte om stöd och hjälp som finns för dig som studerar vid Uppsala universitet, samt en guide för hur du gör för att sjukskriva dig som student.

Studentservice

Uppsala studentkår erbjuder även ett flertal tjänster, det vi kallar för studentservice. Till exempel äger vi Studentbokhandeln, och därför får du som medlem också ta del av förmåner som vi tar fram tillsammans med Studentbokhandeln. Kåren har också förhandlat fram en billig försäkring via Länsförsäkringar.

För att du som student ska kunna hänga med i allting som erbjuds på det buffébord som är Uppsalas studentliv samt ta del av studentrelaterade nyheter så ger Uppsala studentkår ut tidningen Ergo till alla studenter 10 gånger per år.

Även boendesituationen för studenter i Uppsala har varit en fråga som Uppsala studentkår jobbat med under många år. För att underlätta bostadssökandet finns bostadsportalen Studentboet.se där du kan få information om vilka bostadsköer som finns i Uppsala, du kan lägga ut bostadsannonser eller kanske hitta ditt framtida boende.  

I kårhuset på Övre Slottsgatan 7 kan du få svar på alla tänkbara frågor du kan ha som student, du hittar också vår bokförmedling där du kan köpa och sälja begagnad kurslitteratur. Du kan även söka något utav de stipendier som vi förmedlar eller ansöka om ett handlån. Medlemmar som vill komma bort staden och från vardags-livets tråk och tvång kan hyra det gemytliga Norredatorp billigt.

Bli medlem

Allt detta jobbar vi med kontinuerligt men för att växa och bli ännu bättre på det vi gör så behöver vi dig som medlem. För endast 65 kr per termin så hjälper du till att säkra studentinflytande, studie-bevakning, opinionsbildning utifrån studentintresse och erbjudandet utav studentservice. Du kan bli medlem på uppsalastudent.com eller i vår reception. Var med och förbättra Uppsala som studentstad!

Uppsala studentkår — studentinflytande sedan 1849