Skrivelser och brev

BilagaStorlek
PDF icon (2019-06-04) Äskande från kårsamverkan 328.01 KB
PDF icon (2019-01-21) Skrivelse gällande avgäldsreglering av studentbostäder vid Ekonomikum 124.78 KB
PDF icon (2018-09-14) Skrivelse angående studentinflytande i rektorsvalet266.29 KB
PDF icon (2018-05-25) Skrivelse angående Riktlinjer för tillträde och upplåtelse till Uppsala universitets lokaler133.05 KB
PDF icon (2018-04-06) Brev angående ett kombinerat kår- och nationsmedlemskap192.29 KB
PDF icon (2017-11-24) Skrivelse till Uppsala universitet angående Uppsala universitets överklagande av dom i förvaltningsrätten i Uppsala203.5 KB
PDF icon 170630 Skrivelse rörande extern uthyrning av Uppsala universitets lokaler72.74 KB
PDF icon 170629 Skrivelse rörande återkoppling vid Uppsala universitet214.29 KB
PDF icon 170524 Skrivelse angående beslut om organisationsförändring i lärarprogrammen UTBVET 2015/310106.17 KB
PDF icon 160614 Skrivelse till Utbildningsnämnden vid Uppsala kommun gällande finansiering av Mångfaldsbyrån ESMeralda153.91 KB
PDF icon 160526 Anmälan mot institutionen för immunologi, genetik och patologi307.18 KB
PDF icon 160525 Skrivelse angående missförhållandena på institutionen för immunologi, genetik och patologi på Medicinska fakulteten122.48 KB
PDF icon 160509 Skrivelse angående rättning och betygssättning vid Juridiska fakulteten169.47 KB
PDF icon 160323 Skrivelse angående kravet på flergradig betygsskala vid verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter96.95 KB
PDF icon 160216 Skrivelse angående riktlinjer om bidrag till studenter för merkostnader vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oa185.29 KB
PDF icon 160215 Skrivelse angående behovet av en språkpolicy93.62 KB
PDF icon 151204 Skrivelse angående Uppsala universitets remissförfaranden79.01 KB
PDF icon 151106 Ansökan om att få arrangera SFS-FUM 2016176.92 KB
PDF icon 150918 Äskanden inför SFSFUM till UU, SLU och Uppsala kommun141.33 KB
PDF icon 150421 Kontakten med CSN är undermålig84.87 KB
PDF icon 150323 Skrivelse gällande flytten av biblioteksverksamhet till Regnellianum160.67 KB
PDF icon 150217 Kommentarer till Uppsala universitets årsredovisning för 20141.21 MB
PDF icon 150202 Kommentar rörande utkast av Uppsala universitets årsredovisning för 2014107.46 KB
PDF icon 140618 Skrivelse rörande tentamensdatorer681.12 KB
PDF icon 140417 Remiss om nytt kårvalssystem (Förslag från Uppsala studentkårs styrelse)189.62 KB
PDF icon 140401 Skrivelse rörande lokalbrist385.72 KB
PDF icon 140311 Skrivelse rörande tillgång till allmänna utrymmen430.28 KB
PDF icon 140227 Öppet brev till Anders Borg från en efterträdare494 KB
PDF icon 140128 Skrivelse rörande Uppsala universitets föräldrapolicy898.79 KB
PDF icon 140124 Kommentarer på utkast av Uppsala universitets årsredovisning för 2013827.18 KB
PDF icon 131213 Skrivelse från Doktorandnämnden angående s.k. tredjelandsdoktoranders uppehållstillstånd1.05 MB
PDF icon 131025 Skrivelse rörande kårrepresentation vid Uppsala universitets ceremonier896.08 KB
PDF icon 131010 Ansökan om avsägelse av kårstatus466.82 KB
PDF icon 130904 Skrivelse rörande vikten av beredning674.14 KB
PDF icon 130830 Skrivelse rörande rutiner för remisshantering1000.61 KB
PDF icon 130628 Skrivelse rörande vissa stödfunktioner vid Uppsala universitet987.74 KB
PDF icon 130628 Skrivelse rörande studievägledningen vid Uppsala universitet719.8 KB
PDF icon 130426 Yttrande rörande Uppsala universitets yttrande gällande överklagande av beslut om ställning som studentkår1.19 MB
PDF icon 130426 Yttrande rörande skrivelse från UTN gällande överklagande av beslut om ställning som studentkår1.09 MB
PDF icon 130321 Skrivelse från Doktorandnämnden angående s.k. tredjelandsdoktoranders uppehållstillstånd127.08 KB
PDF icon 130315 Överklagande av Uppsala universitets beslut gällande ställning som studentkår för perioden 2013-07-01 - 2016-06-3012.01 MB
PDF icon 130220 [Uppsala universitet] Ställning som studentkår vid Uppsala universitet för perioden 2013-07-01 - 2016-06-30817 KB
PDF icon 130219 Skrivelse rörande universitetets beslut om ställning som studentkår827.87 KB
PDF icon 130204 Kommentarer till Uppsala universitets årsredovisning för 2012 [UFV 2012_319]1.33 MB
PDF icon 130201 Kommentarer på utkast rörande Uppsala universitets årsredovisning för 2012664.76 KB
PDF icon 130122 Kompletteringar ärende UFV 2012/182669.23 KB
PDF icon 130115 Kompletterande handlingar till ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet 2013-07-01 – 2016-06-309.65 MB
PDF icon 121221 Ansökan om ställning som studentkår vid Uppsala universitet för perioden 2013-07-01 – 2016-06-302.05 MB
PDF icon 121203 Skrivelse angående utfasning av utbildningsbidragen - Doktorandnämnden och fakultetsdoktorandråden86.31 KB
PDF icon 121106 [Uppsala universitet] Tid och ordning för ansökan om ställning som studentkår 2013-07-01 - 2016-06-30296.32 KB
PDF icon 120628 Skrivelse rörande en mer rättssäker hantering av disciplinärenden vid Uppsala universitet1.15 MB
PDF icon 120626 Skrivelse rörande studentrepresentanter i KIWI-projekten1.11 MB
PDF icon 120626 Skrivelse rörande studieavgifter för svenska studenter532.13 KB
PDF icon 120607 Skrivelse rörande pauser i undervisningen376.15 KB
PDF icon 120509 Synpunkter på verksamhetsplaneringen vid Uppsala universitet199.26 KB
PDF icon 120207 Uppsala studentkår och Farmacevtiska studentkårens kommentarer till Uppsala universitets årsredovisning för 2011215.94 KB
PDF icon 120120 Uppsala studentkårs och Farmacevitska studentkårens kommentar på utkast på Uppsala universitets årsredovisning för 2011168.21 KB
PDF icon 111212 Skrivelse rörande lokalfrågan på Gamla torget129.15 KB
PDF icon 110919 Angående studiebevakarnas arbetsmiljö, till Uppsala universitet54.07 KB
PDF icon 100427 [Uppsala universitet] Ställning som studentkår vid Uppsala universitet för perioden 2010-07-01 - 2013-06-30642.1 KB
PDF icon 140604 Promemoria om avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete (Utbildningsdepartementet)4.47 MB
PDF icon 130618 Uppföljning av HSV:s beslut om antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet (UKÄ)167.02 KB