Styrdokument

Här finner du stadgar, många reglementen och arbetsordningar för Uppsala studentkår. Stadgar och reglementen antas och revideras av Uppsala studentkårs fullmäktigesammanträde. I flikarna under styrdokumentsarkivet hittar du en flik för Uppsala studentkårs politiska åsiktsprogram, som också antas och revideras av kårfullmäktigesammanträdet, en flik för Uppsala studentkårs policydokument, som vanligtvis antas av styrelsen.

BilagaStorlek
PDF icon Uppsala studentkårs stadgar 2017-09-14296.04 KB
PDF icon Verksamhetsplan 2017-2018256.4 KB
PDF icon Verksamhetsplan 2016-2017570.13 KB
PDF icon Verksamhetsplan 2015-2016174.1 KB
PDF icon Verksamhetsplan 2014-2015242.2 KB
PDF icon Samverkansavtal mellan studentkårerna vid Uppsala universitet (140414)121.63 KB
PDF icon Arbetsordning för Uppsala studentkårs fullmäktige (120416)52.5 KB
PDF icon Reglemente för Uppsala studentkårs styrelse (130917)95.85 KB
PDF icon Arbetsordning för Uppsala studentkårs styrelse (130930)93.44 KB
PDF icon Revisionsreglemente för Uppsala studentkår (051315)49.45 KB
PDF icon Reglemente för valärenden (120319)54.17 KB
PDF icon Transparensreglemente (130916)168.73 KB
PDF icon Reglemente för Uppsala studentkårs stipendiekommitté (050315)54.45 KB
PDF icon Stipendiereglementen för Uppsala studentkår (110412)119.27 KB
PDF icon Reglemente för vårfestblommefonden (051213)67.99 KB
PDF icon Reglemente för styrgruppen för medlemswebbportalen uppsalastudent.com (110420)40.61 KB
PDF icon Uppsala studentkårs jämlikhets- och arbetsmiljöplan 2012-20145.01 MB
PDF icon Reglemente för valberedningen (130917)82.35 KB
PDF icon Reglemente för årets grundutbildningsinstitution (140217)86.34 KB
PDF icon Verksamhetsplan 2013-2014237.71 KB
PDF icon Reglemente angående SFS (141215)147.4 KB
PDF icon Reglemente för Presidieutskottet (141103)113.93 KB
PDF icon Reglemente Uppsala studentkårs doktorandnämnd (140513)131.28 KB
PDF icon Reglemente för Uppsala studentkårs tidningsutskott (130307)188.57 KB
PDF icon Reglemente för kårföreningar (170504)101.6 KB
PDF icon Reglemente för sektioner och sektionsbildande (140504)108.64 KB
PDF icon Reglemente för studiebevakare (170504)64.97 KB