Styrdokument

Här finner du stadgar, många reglementen och arbetsordningar för Uppsala studentkår. Stadgar och reglementen antas och revideras av Uppsala studentkårs fullmäktigesammanträde. I flikarna under styrdokumentsarkivet hittar du en flik för Uppsala studentkårs politiska åsiktsprogram, som också antas och revideras av kårfullmäktigesammanträdet, en flik för Uppsala studentkårs policydokument.