Räcker tiden till? - En undersökning av handledningstiden vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap

Uppsala studentkår
Blåsenhus, Betty Petterssonsalen
February 8, 2023
14:15
-
16:00
February 8, 2023 2:15 PM
February 8, 2023 4:00 PM
Europe/Stockholm
Räcker tiden till? - En undersökning av handledningstiden vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap

Uppsala studentkår bjuder in till lansering av rapporten om handledningstid vid masterprogrammen inom Vetenskapsområdet för Humaniora och samhällsvetenskap som Uppsala studentkår har kårstatus för.

Masteruppsatsen är det största arbetet en student gör under sin utbildning, men hur mycket tid har de examensarbetesskrivande studenterna med sin handledare? Och hur mycket varierar institutionernas riktlinjer och förhållningssätt kring handledningen? Och hur kan vi förbättra handledningen vid masterprogrammen? 

I rapporten har Uppsala studentkår undersökt riktlinjerna för handledning vid institutionerna och jämfört andelen handledningstid mellan de olika masterprogrammen vid Uppsala universitet för att få klarhet frågan om handledningstid vid universitetet. 

Program:

14.15 Linnea Rydén, Vice ordförande Uppsala studentkår inleder och hälsar välkomna

14.20-14.30 Fakultetssamordnare Klara van Blaricum och Klara Fröberg presenterar rapporten

14.30 - 15.30 Diskussion i panelen

15.30-16.00 Avslutning och frågor i mån av tid

Paneldeltagare är följande:

Anton Sánchez Sulejmani, Ordförande, Uppsala studentkår

Cecilia Wejryd, Dekan, Teologiska fakulteten

Sara Lilja Visén, Utbildningsledare vid Historisk-filosofiska fakulteten

Miia Bask, Studierektor vid Sociologiska institutionen

Moderatorer kommer att Klara van Blaricum och Klara Fröberg fakultetssamordnare vid Uppsala studentkår.

Varmt välkomna! 

Kommande evenemang

7

Feb
Studentrepresentantråd Sektion Lära
Uppsala studentkår
Kårhuset
17:15
-
19:00
Läs mer
February 7, 2023 5:15 PM
February 7, 2023 7:00 PM
Europe/Stockholm
Lägg till i kalender
GoogleAppleOutlook
Studentrepresentantråd

9

Feb
Campusbesök
Uppsala studentkår
BMC
22:00
-
13:00
Läs mer
February 9, 2023 10:00 PM
February 9, 2023 1:00 PM
Europe/Stockholm
Lägg till i kalender
GoogleAppleOutlook
Campusfika

13

Feb
Studentrepresentantutbildning
Uppsala studentkår
Kårhuset
17:00
-
19:30
Läs mer
February 13, 2023 5:00 PM
February 13, 2023 7:30 PM
Europe/Stockholm
Lägg till i kalender
GoogleAppleOutlook
Utbildning

22

Feb
Sektionsråd
Samhällsvetenskapliga sektionen
Övre Slottsgatan 7
17:15
-
19:15
Läs mer
February 22, 2023 5:15 PM
February 22, 2023 7:15 PM
Europe/Stockholm
Under sektionsråden diskuterar de samhällsvetenskapliga kårföreningarna studiebevakning, studiekvalité och studentrepresentanter. Sektionsråden är även ett forum fdär studenternas åsikter uppmärksammas av kåren för att sedan tas vidare till både fakultets och områdesnämnden.
Lägg till i kalender
GoogleAppleOutlook
Sektionsråd

22

Feb
Studentrepresentantråd Samhällsvetenskapliga sektionen
Samhällsvetenskapliga sektionen
Kårhuset
17:15
-
19:00
Läs mer
February 22, 2023 5:15 PM
February 22, 2023 7:00 PM
Europe/Stockholm
Lägg till i kalender
GoogleAppleOutlook
Studentrepresentantråd

27

Feb
STRÅ Medsek
Medicinska sektionen
Kårhuset
17:30
-
19:00
Läs mer
February 27, 2023 5:30 PM
February 27, 2023 7:00 PM
Europe/Stockholm
Lägg till i kalender
GoogleAppleOutlook
Studentrepresentantråd