Buddy-samordnare /Coordinator of the Buddy programme

------­­­­English below­­­­­­­­­­­­­­------

Om Uppsala studentkår

Uppsala studentkår grundades 1849 och arbetar för att förbättra studietiden vid Uppsala universitet. Vi jobbar med både utbildningsfrågor såsom kursvärderingar, granskningar av studentlitteratur, betygsfrågor och med studiesociala frågor så som arbetsmiljö och studenters boendesituation. Uppsala studentkår är en av de största kårerna i landet och drivs av och för studenter. Vårt motto är: tillsammans gör vi vår studietid bättre!

 

Beskrivning av uppdrag

Eftersom Uppsala universitet varje år tar emot ett stort antal internationella studenter som ofta behöver hjälp och stöd både före, under, och efter att de bosatt sig i Uppsala har Uppsala studentkår grundat det internationella Buddyprogrammet. Programmet fungerar som ett mentorskap mellan befintliga studenter vid universitet och de internationella studenterna. Det kan vara ganska svårt att flytta till ett nytt land och förstå hur allt fungerar där ­ därför finns det möjlighet att bli tilldelad en Buddy!

Uppdraget, som är en del av verksamheten gällande internationella studenter innebär i stor utsträckning förarbete i form av annonsering av programmet samt samarbete med internationella konventet inför Orientation Week – mottagningen för internationella studenter. Som Buddysamordnare arbetar du självständigt med koordinering av programmet och deltar även i olika samarbeten med bland annat just internationella konventet samt olika studentföreningar.

 

Omfattning

Uppdraget innebär sammanlagt 2 månaders 100 % arvodering där arbetet sker under perioden 17/7 till 31/10. Slutgiltigt schema görs upp tillsammans med Uppsala studentkårs presidium. Uppsala studentkårs heltidsarvode är 14 559 kronor i månaden

 

Vi söker dig

Uppsala studentkår söker nu dig som studerar eller nyligen avslutat dina studier vid Uppsala universitet, som är intresserad av internationella studenters intressen och välmående. Du ska vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och tycka om att möta och arbeta med många olika människor. Du ska också vara stresstålig och ha god förmåga att kommunicera kårens verksamhet både på svenska och på engelska. Du ska ha god social förmåga samt egenskaper för att kunna utföra en god koordinering av utbytesprogrammet.

Vi ser också gärna att du har egen erfarenhet av internationella studier, av arbete med informationsspridning eller till och med erfarenhet av att varit en Buddy. Det är meriterande med erfarenhet av ideellt påverkansarbete samt mottagning av internationella studenter, exempelvis genom någon av Uppsalas nationer eller studentföreningar.

 

Anmälan

Rekrytering sker löpande. Skicka in CV och personligt brev till valberedning [at] us.uu.se. Frågor om uppdraget kan ställas till vice ordförande Mårten Andersson på vice [at] us.uu.se

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Coordinator for the Buddy programme

Uppsala student union was founded 1849 with the aim to improve the situation for students at Uppsala university. Our work covers such varying subjects as course evaluations, grading, literature, work environment and student housing. Together we make our time at the university better!

 

The position

Every year Uppsala university admits a large number of international students and they often need some guidance and support before and during their stay in Uppsala. For this purpose the Uppsala student union started the International Buddy Programme. It functions like a mentorship between students already studying at the university and newly arrived international students. It can be quite hard moving to a new country and understand how everything works here – this is why you can be assigned a Buddy! The position of Coordinator for the Buddy programme, which is part of the Union’s work concerning international students, mainly includes preparatory work with advertising and spreading the programme. It also entails cooperation with the Student Nations’ International Committee for planning of the Orientation Week – the reception of international students at the start of the semester. As a buddy coordinator you do a lot of independent work with the coordination of the programme but you also work together with student associations and the International Committee.

 

Extent

The coordinator will be working during the period 17/7 ­ 31/10. The position involves a total of 2 months' 100% remuneration The exact schedule will be finalised with the successful applicant and the presidium of the Uppsala student Union. Uppsala Student Union's full- time remuneration is 14,559 SEK per month.

 

Who do we want?

Uppsala student union is looking for you, someone who is currently studying or have recently finished studies at Uppsala university and who is interested in the interests and well­being of international students. You should be flexible, able to easily shift work tasks and enjoy meeting and working with other people. You need to handle stressful working conditions and be able to communicate what the Union does in English and preferably in Swedish. You need to be sociable and have a good ability to coordinate the exchange programme.

It is meritorious if you have experience of international studies, information dissemination, or having been part of the Buddy programme before. It is also meritorious if you have previous experience of work in non­profit organisations, especially with political advocacy, for example through some of Uppsalas student nations or student associations.

 

Application

The recruitment process will take place during the summer and the last day of applying is the 5th of July. Send your CV and personal letter to valberedning [at] us.uu.se. Questions concerning the assignment can be sent to vice president Mårten Andersson at vice [at] us.uu.se