Terminstarts- och akutboendesamordnare Studentboet 100%

Samordnarens uppgift är att i samarbete med och under ledning från Studentboetsverksamhetsledare ansvara för administrationen av Studentboets akutboende samt att vara verksamhetsledaren behjälplig i terminstartens olika projekt. Samordnarens arbetsdag kommer att bestå i att administrera frågor som rör akutboendet, att hantera bostadsfrågor via mail och telefon samt besök, och att i vissa fall delta i, planera och följa upp de projekt som anordnas i samband med terminstartens mottagningsverksamhet. Då bokningsläget för akutboendet kan ändras med kort varsel är det viktigt att samordnaren är flexibel och klarar av att ha en rörlig vardag med möjliga ändringar i schemat.

För samordnaren ingår följande arbetsuppgifter:
- att hantera bokningen av akutboendeplatser
- att skicka ut relevant information och uppdateringar till de som bor i eller har visat intresse för akutboendet
- att kontrollera att alla inbetalningar görs i tid
- att ansvara för att akutboendets budget
- att tillsammans med verksamhetsledaren planera terminstartsprojekten och att upprätta budget för dessa
- att tillsammans med verksamhetsledaren vara kontaktperson för, utvärdera och följa upp projekten i samarbete med dem som har medverkat, samt
- att informera om och marknadsföra relevanta projekt via Studentboets tillgängliga kanaler t.ex. sociala medier

Samordnaren kan även få bistå projektledaren med administrativa uppgifter såsom:
- att svara på mejl och telefon
- att ge bostadsråd genom att hänvisa till den information som tillhandahålls på Studentboets hemsida
- att ansvara för att annonser granskas och publiceras dagligen
- att hantera Studentboets sociala medier, samt
- att representera Studentboet vid olika projekt under terminstarten

Vi söker dig som har erfarenhet av:
- Intresseorganisationer eller ideella organisationer
- Administrativa uppgifter
- Kampanjplanering och kommunikation
- Google-kontor och Dropbox

Du är en person som:
- är social och vill hjälpa människor från olika bakgrunder och med olika förutsättningar
- kan hantera en stor variation av arbetsuppgifter samtidigt
- talar svenska och engelska obehindrat

Uppdraget är en visstidsanställning på 100 % för en arbetsperiod på 2 månader mellan den 1 augusti och den sista september. Ersättning i form av månadslön.

Skicka ditt CV och personligt brev till kontakt [at] studentboet.se senast den 9e juni. Har du frågor om verksamheten eller uppdraget kan du mejla kontakt [at] studentboet.se.

Om Uppsala studentkår och Studentboet
Uppsala studentkår grundades den 11 mars 1849 av nationerna för att ta hand om de frågor som rör alla studenter oavsett bakgrund. Grundandet av kåren blev starten för ett mångårigt arbete för att förbättra studenternas villkor vid Uppsala universitet och i samhället. Under årens lopp har kåren diskuterat och drivit frågor av skiftande inriktning, t.ex. bostäder för studenter, studiefinansiering, plats för studentrepresentanter i universitetsorgan, motionsanläggningar, studentvänliga priser på kurslitteratur och kampen för ett eget kårhus. 2010 startade Uppsala studentkår projektet Studentboet för att underlätta bostadssituationen för Uppsalas studenter. Uppsala studentkår är således arbetsgivare för Studentboets personal.

Om Studentboet
Studentboet är en bostadsportal för studentbostäder i Uppsala. Projektet startades på initiativ av Uppsala studentkår 2010 och finansieras av Uppsala kommun, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektets syfte är att underlätta bostadssituationen för Uppsalas studenter genom att förse dem med information om bostadsmarknaden och att ge råd i bostadssökandet, att samla och granska andrahandsmarknadens annonser på vår hemsida och att bistå med bostadsjuridisk rådgivning till studenter. Bostadsmarknaden i Uppsala har länge varit svåröverskådlig och krånglig att ta sig in på för studenter vid stadens universitet. Marknadens nästan 40 bostadsaktörer har inget gemensamt forum där alla olika aktörer finns samlade, vilket gör att studenter måste kontakta varje enskild aktör i jakten på bostad, något som kan vara enormt tidskrävande och besvärligt för en student som har annat att fokusera på.