Feministiska samhällsstudenter Uppsala

FEMSAM Uppsala är en förening som verkar för att främja normkritik och ett genusperspektiv inom samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala Universitet.

FEMSAM Uppsala är en förening som verkar för att främja normkritik och ett genusperspektiv inom samhällsvetenskapliga ämnen vid Uppsala Universitet. Vi anordnar föreläsningar, granskning av kurslitteraturen och många roliga evenemang och aktiviteter för föreningens medlemmar.