Uppsala
Deltid

Terminsstarts- och akutboendesamordnare Studentboet

Publicerat:
2/5/2023
Sista ansökningsdatum
31/7/2023
Kontaktpersoner
Laila Abdi
Verksamhetsledare Studentboet
kontakt@studentboet.se
Fackligt ombud
Moa Inge
Student- och doktorandombud
ombud@uufs.se

Samordnarens uppgift är att i samarbete med och under ledning från Studentboets verksamhetsledare ansvara för administrationen av Studentboets akutboende och att vara verksamhetsledaren behjälplig i terminsstartens olika projekt. Samordnarens arbetsdag kommer att bestå i att administrera frågor som rör främst akutboende, att hantera bostadsfrågor via mail och telefon samt besök, och att i vissa fall delta i, planera och följa upp de projekt som anordnas i samband med terminsstartens mottagningsverksamhet. Då bokningsläget för akutboende kan ändras med kort varsel är det viktigt att samordnaren är flexibel och klarar av att ha en rörlig vardag med möjliga ändringar i schemat.

För samordnaren ingår följande arbetsuppgifter:

- att hantera bokningen av akutboendeplatser
- att skicka ut relevant information och uppdateringar till de som bor i eller har visat intresse för akutboende
- att kontrollera att alla inbetalningar görs i tid
- att kontrollera att budgeten efterlevs
- att tillsammans med verksamhetsledaren vara kontaktperson för, utvärdera och följa upp projektet akutboende.
- att informera om och marknadsföra relevanta projekt via Studentboets tillgängliga kanaler t.ex. sociala medier

Samordnaren bistår även med administrativa uppgifter såsom:

- att svara på mejl och telefon
- att ge bostadsråd genom att hänvisa till den information som tillhandahålls på Studentboets hemsida
- att ansvara för att annonser granskas och publiceras dagligen
- att hantera Studentboets sociala medier, samt
- att representera Studentboet vid olika projekt under terminsstarten

Vi söker dig som har erfarenhet av:

- Intresseorganisationer eller ideella organisationer
- Administrativa uppgifter
- Kampanjplanering och kommunikation

Du är en person som:

- är social och vill hjälpa människor från olika bakgrunder och med olika förutsättningar
- kan hantera en stor variation av arbetsuppgifter samtidigt
- talar svenska och engelska obehindrat

Uppdraget är en visstidsanställning på 50% för en arbetsperiod med start 1 augusti och som avslutas 31 oktober 2023. Ersättning i form av månadslön. Skicka ditt CV och personligt brev till kontakt@studentboet.se senast den 19:a maj 2023. Har du frågor om verksamheten eller uppdraget kan du mejla kontakt@studentboet.se. Rekrytering sker löpande.

Om Uppsala studentkår och Studentboet

Uppsala studentkår grundades den 11 mars 1849 av nationerna för att ta hand om de frågor som rör alla studenter oavsett bakgrund. Grundandet av kåren blev starten för ett mångårigt arbete för att förbättra studenternas villkor vid Uppsala universitet och i samhället. Under årens lopp har kåren diskuterat och drivit frågor av skiftande inriktning, t.ex. bostäder för studenter, studiefinansiering, plats för studentrepresentanter i universitetsorgan, motionsanläggningar, studentvänliga priser på kurslitteratur och kampen för ett eget kårhus. 2010 startade Uppsala studentkår projektet Studentboet för att underlätta bostadssituationen för Uppsalas studenter. Uppsala studentkår är således arbetsgivare för Studentboets personal.

Om projektet Studentboet

Studentboet är en verksamhet som är till för att studenter i Uppsala. Verksamheten startades på initiativ av Uppsala studentkår 2010 och finansieras av Uppsala kommun, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Verksamhetens syfte är att underlätta bostadssituationen för Uppsalas studenter genom att förse dem med information om bostadsmarknaden och att ge råd i bostadssökande, att samla och granska andrahandsmarknadens annonser på vår hemsida och att bistå med bostadsjuridisk rådgivning till studenter. Bostadsmarknaden i Uppsala har tyvärr länge varit svåröverskådlig och krånglig att ta sig in på för studenter vid stadens universitet.