Ekonomiska sektionen

År 2010 decentraliserade Uppsala studentkår sin organisation för att komma närmre studenterna och göra det enklare för studenterna att påverka situationen på just sitt campus och sin institution. Decentraliseringen resulterade i att kåren delades upp i sex sektioner varav en och dessa är den Ekonomiska sektionen.

Ekonomiska sektionens främsta arbetsuppgifter är att säkerställa studentrepresentation, främja engagemang hos studentföreningarna och att bidra till att utveckla utbildningarnas kvalitet. Sektionens studentföreningar är centrala för sektionens verksamhet, och mycket av sektionens arbete sker i samverkan med dessa.

 

Ekonomiska sektionen omfattar alla studenter som studerar vid någon av följande institutioner:

Ekonomisk-historiska institutionen

Företagsekonomiska institutionen

Institutionen för informatik och media

Kulturgeografiska institutionen

Nationalekonomiska institutionen

Statistiska institutionen

 

Föreningar

Historikerstudenterna

Föreningen Samhällsvetarna Uppsala

Uppsalaekonomerna

Uppsala medievetare

Uppsala systemvetare

UPS: Uppsala Politicesstuderande

Sektionsrådet

Sektionsrådet är Ekonomiska sektionens högsta beslutande organ. Rådets ledamöter består av studenter från sektionens institutioner och föreningarna vid Ekonomiska sektionen (se ovan) samt sektionens studiebevakare och ordförande.

Sektionsrådets uppgift är att föra sektionens verksamhet framåt, besluta om aktiviteter och ekonomi, tillsätta studentrepresentanter och stärka föreningarna i deras verksamhet. Detta görs genom regelbundna möten varannan vecka, sektionsgemensamma evenemang och genom att dela ut projektbidrag till föreningar.

 

Jag vill vara med och påverka

Det är du som studerar som har bäst insyn i hur det ser ut på din utbildning och vad som kan behöva förbättras. Ditt perspektiv är mycket viktigt och vi kan hjälpa dig att föra fram det. Kontakta sektionens ordförande eller studiebevakare för att få hjälp med hur du ska gå vidare!

 

Studiebevakarna

Ekonomiska sektionen bedriver studiebevakning för att säkerställa dina och dina medstudenters rättigheter och studievillkor under er studietid vid Uppsala universitet. Det innefattar allt från att du har bra föreläsare och god ventilation i föreläsningssalarna till att du får hjälp och stöd om du blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier. Studiebevakaren är således ditt ombud som student och representerar dig gentemot universitetet i arbetsmiljö- och studierelaterade frågor. 

Du kan vända dig till oss om du har frågor gällande examinering, kursplaner, för hög eller låg arbetsbelastning eller om du helt enkelt inte vet var du skall vända dig med en specifik fråga. Studiebevakarna bedriver även fallverksamhet, det vill säga hjälper studenter i specifika fall där studenter fått problem kring sin utbildning. Vi kan fungera som bollplank och rådgivare om du stöter på problem eller om du känner dig illa behandlad i någon studierelaterad situation.

När du framför synpunkter eller klagomål är du alltid anonym gentemot institutionen, såvida du inte själv vill något annat.

 

Om du vill engagera dig

Ta chansen att vara med och påverka din utbildning samtidigt som du får en bra erfarenhet att lägga till på CV:t! För att få mer information om lediga uppdrag kontakta sektionens ordförande Sebastian Magnusson på ordf.ekon [at] us.uu.se.

 

Hur kontaktar jag er?

Vårt kontor ligger på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10C, rum A224 (mitt emot studerandereceptionen).

 

Mail till studiebevakare Karin Ottander: sektion.ekon [at] us.uu.se

Mail till ordförande Sebastian Magnusson: ordf.ekon [at] us.uu.se

Telefon: 018-471 68 89

Mottagningstid: tisdagar 12-14 (övrig tid är vi oftast på plats och det går alltid bra att komma och knacka på)

 

Välkommen in till oss!

Gilla oss på Facebook! Genom att gilla vår sida "Ekosek" får du bl.a.upplysningar om intressanta föreläsningar, mentorsprogram, arbetsmarknads- och praktikrelaterade tips m.m. Här utlyser vi även lediga uppdrag inom Uppsala studentkår och Ekonomiska sektionen.