Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Docent/befodringsgruppen

Historisk-filosofiska fakulteten

Historisk-filosofiska fakultetens rekryteringsgrupp ansvarar för beredning av ansökningar om docentur, lärarexcellens och befordran i enlighet med historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning (HISTFILFAK 2020/66). I fakultetens delegationsordning framgår var beslutanderätten ligger i frågor som rör befordran. Mötestiden uppskattas till 3 timmar per möte. Förbedelser innefattar att läsa handlingar som skickas ut en vecka före varje sammanträde.

Omfattning

Suppleant

Möten per termin

5

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Kan förstå svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/23

-

6/30/24