Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Grundutbildningsråd Arkeologi och Antik historia - C och D-kurserna

Institutionen för arkeologi och antik historia

Historisk-filosofiska fakulteten

Rådet består av 1-2 studentrepresentanter från varje årskurs, ämne och campus vid grundutbildningen, samt studierektor och prefekt. Rådet är en viktig kanal för studenterna att kunna ventilera synpunkter och komma med förslag på utbildningen och undervisningen. Mötet utgår från kursvärderingarna och diskuterar vad studenterna upplevt som bra och mindre bra på de olika kurserna. Även andra studentsynpunkter kan diskuteras, stort som smått. Ett möte tar ca 2 timmar och som förberedelse förväntas att du gå igenom kursvärderingarna samt fånga upp synpunkter från kursare. Vi söker nu studentrepresentanter från kursen: Antikens kultur och samhällsliv C vid Campus Engelska Parken

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

1

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

2/6/23

-

6/30/23