Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Institutionsstyrelsen - Kulturgeografiska institutionen

Kulturgeografiska institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Som studentrepresentant i institutionsstyrelsen deltar du i organets möten där beslut fattas gällande bland annat kursplaner och litteraturlistor, samt där andra ärenden diskuteras. Du kan även komma att tillfrågas i ärenden som gäller kvalitetsutveckling, samt inbjudas till pedagogiska diskussioner och planeringsmöten.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

5

Arvode

Per möte

500 kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Start
Slut

3/1/23

-

6/30/23