Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Projektgrupp utbildningsmiljöutvärdering Institutionen för kostvetenskap

Institutionen för kostvetenskap

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Under år 2023 medverka i institutionens projektgrupp, tillsammans med lärarna, i arbetet med utvärdering av institutionens utbildningsmiljö/kvalitet enligt fakultetens kvalitetssystem. Delta aktivt i projektgruppens möte. Bidra med värdefulla synpunkter från studentperspektivet. Samla in synpunkter från studenter via exempelvis Culina. Medverka i skrivandet av institutionens självärderingsrapport.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

4

Arvode

Per möte

500
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

3/1/23

-

6/30/23