Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Teologiska institutionens pedagogiska dagar 2024 med studentmedverkan: Undervisningsdilemman i religionsvetenskap – kollegial undervisningsutveckling

Teologiska institutionen

Teologiska fakulteten

Undervisning i religionsvetenskap tangerar ofta värdeladdade ämnen såsom antisemitism, islamofobi, religionskritik och postkolonialism. Detta innebär att lärarna kan ställas inför svåra undervisningsdilemman i mötet med studenter som har varierande förhållningssätt till religion. För att rusta lärarna med konkreta redskap som hjälper dem att hantera undervisningsdilemman, har Teologiska institutionen erhållit pedagogiska utvecklingsmedel (PUMA) för ett projekt kring metoden didaktisk utvecklingsdialog, där lärare i samarbete med studenter identifierar och utvecklar strategier för att hantera pedagogiskt utmanande situationer. Du är nu välkommen att ansöka om att delta i Teologiska institutionens pedagogiska projekt Undervisnings- dilemman i religionsvetenskap – kollegial undervisningsutveckling som genomförs under 2024. I projektet kommer studenter att delta med sina erfarenheter från undervisningsdilemman i lärosalen. Här finns möjligheter för studenter att kunna arbeta konkret med att påverka undervisningen. Projektet ger också möjlighet för blivande ämneslärare att reflektera över lärarrollen och tänkbara dilemman i förhållande till sin egen kommande undervisning. Projektet kommer att inkludera studentmedverkan vid dessa tillfällen: 11 juni kl 9.00–13.00 (inkl. lunch), 11 oktober kl 9.00–13.00 (inkl. lunch), 6 december kl 9.00–13.00 (inkl. lunch). Det är obligatoriskt att delta vid samtliga tillfällen. Vi söker nu studenter som är intresserade av att delta i projektet. Du som vid slutet av HT 2023 har läst minst 30 hp på Teologprogrammet eller Religionsvetarprogrammet vid Teologiska institutionen är välkommen att ansöka. Vi eftersträvar en god fördelning av studenter mellan programmen. Vid behov kommer urval att göras. Max 5 studenter kommer att kunna delta. Antagna och deltagande studenter kommer att erhålla ett arvode samt ett intyg. Detaljerad information om upplägg sänds ut till de anmälda och antagna deltagarna.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

3 000 kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

12/15/23

-

12/6/24