Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
ULF Styrgrupp

Övrigt

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021, och som nu förlängs till 2024 som en övergång till permanent verksamhet. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Målet är att ta fram en infrastruktur med långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skolhuvudmän, för att stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. ULF utvecklar och prövar långsiktiga samverkansmodeller. Exempel på samverkansmodeller kan vara: Att etablera forskningsmiljöer hos både huvudman och lärosäte där lärare och forskare träffas för att gemensamt formulera forskningsfrågorna. Att forskare och lärare bedriver utvecklings- och eller forskningsprojekt tillsammans.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

4

Arvode

Per möte

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23