Ansökningsformulär

Din ansökan kommer att vara del av sektionsrådets möteshandlingar och ligger till underlag för valet av studentrepresentant.

Saker du kan inkludera i din motivering:
- Kort beskrivning av vem du är
- Relevant erfarenhet, t.ex. arbetslivserfarenhet, föreningsengagemang eller styrelseengagemang
- Varför du vill bli studentrepresentant, t.ex. en fråga du brinner för, något du vill förändra i din utbildning och/eller intresse

Tack för din ansökan! Vi återkommer snart.
Något gick fel! Försök igen.
Universitetskanslersämbetet söker studenter till bedömargrupp för prövning av examenstillstånd

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

I uppdraget som studentrepresentant i bedömargruppen ingår att sätta sig in i uppdraget och att tillsammans med övriga bedömare granska lärosätenas ansökningar, genomföra intervjuer samt att delta vid bedömargruppsmöten. Uppdraget som studentrepresentant i en bedömargrupp: UKÄ söker en student för varje examenstillståndsprövning. I förstahand söker vi 1 specialpedagogstudent (för ansökan om specialpedagogexamen) och 1 speciallärarstudent (för ansökan om speciallärarexamen). Uppdraget rymmer flera sorters arbetsuppgifter. Till exempel: att delta på möten med UKÄ och övriga bedömare, att läsa lärosätets ansökan och göra preliminära bedömningar, att formulera intervjufrågor, delta i intervjuer med lärosätet och att vara delaktig i arbetet med att skriva bedömargruppens yttrande. Du behöver kunna arbeta både på egen hand och tillsammans med andra. Uppdraget är arvoderat med cirka 15.000 kronor. Tidplan och arbetsinsats: Bedömargruppens arbete planeras att påbörjas runt månadsskiftet augusti/september. Enskilt arbete kan förekomma innan dess, främst då läsning av ansökan. UKÄ:s ambition är att examenstillståndsprövningarna ska slutföras under januari 2025. Ett par dagar ägnas åt möten samt intervju med ansökande lärosäte. Möten och intervjuer genomförs i normalfallet på distans via mötesverktyget Zoom. Vid behov av resor betalar UKÄ för eventuella resor, övernattningsboenden och gemensamma måltider i samband med uppdraget.

Omfattning

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per uppdrag

15000kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

8/30/24

-

1/31/25