Ansvarig studiesociala verkställande utskott - Samhällsvetenskapliga sektionen

En viktig del av att vara student är att få engagera sig i studentlivet. Det kan handla om att få delta på sittningar, testa på nya lekar och sporter, eller bara träffa nya människor. Som ansvarig för den studiesociala verksamheten på Samhällsvetenskapliga sektionen arbetar du med att engagera samhällsvetarstudenter i nya studiesociala projekt på sektionen. En viktig del av det är att skapa sammanhang där Samhällsvetenskapliga sektionens alla studenter kan umgås över programgränser. Genom gemensamma projekt med kårföreningen så arbetar du samtidigt också med att få fler samarbeten mellan sektionens kårföreningar. I uppdraget har du stor frihet att välja vilka projekt och evenemang som äger rum, det enda som begränsar är fantasin.

Du kommer få möjlighet att sätta ihop en egen grupp av engagerade samhällsvetarstudenter som också tycker att det är kul och viktigt att få lära känna nya studenter, och samarbeta med dem för att genomföra projekten ni önskar, med målet att du och din planeringsgrupp som en del av sektionen arrangerar ett större evenemang per termin.

Vad innebär uppdraget konkret?

● Samla ihop andra samhällsvetarstudenter som också vill arrangera studiesociala

evenemang

● Leda studiesociala projekt för alla samhällsvetarstudenter i Uppsala

● Samarbeta med andra studenter och kårföreningar

Deltidsarvoderat
15/6/23
-
15/6/24
Öppen för ansökan
Ja
Sista ansökningsdag
15/5/23
Tack för din ansökan!
Något gick fel. Försök igen.
Kontaktperson
Linnea Rydén
linnea.ryden@uskar.se