När olyckan är framme – se till att vara försäkrad!


Många tycker att försäkringar är slöseri med pengar för det händer aldrig dem något. Var inte en av dem! När olyckan väl är framme så är kostnaden för försäkringen väl värd pengarna.

Du är alltid försäkrad när du är i skolan, vid praktik eller på väg till och från skola. Men det är enbart en personförsäkring det handlar om. Det innebär att om du skadar dig i skolans lokaler eller om du går hem och blir skadad så täcker försäkringen dig. Men om någon snor din nya laptop när du sprungit iväg för att köpa en kaffe så står du helt oskyddad. Därför är det bra att ha en annan försäkring också.

Ett bra grundskydd är alltid en hemförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Det finns även andra försäkringar som kan vara bra att komplettera med utifrån dina egna behov, kanske en stöldskyddsförsäkring för cykeln. 

Det du bör tänka på är inte att hitta den billigaste försäkringen utan den som täcker mest och bäst. Investera i ditt eget välmående och köp en försäkring som skyddar dig när det behövs.

En bra försäkring är Länsförsäkringars Studenthemförsäkring.

Har olyckan redan varit framme?

Om olyckan redan har varit framme under Universitetets studentförsäkrings gällande så måste du:

Fylla i en skadeanmälansblankett. Den finns på Kammarkollegiets hemsida. Blanketten finns som pdf i rutan till höger och heter ”personskadeförsäkring för studenter”.

Betala självrisken som är 500 kronor. 

Du måste även ha ett intyg från någon på institutionen som intygar att du studerar där samt att olyckan skedde i samband med aktivitet som täcks av studentförsäkringen. 

Beskriv skadan så utförligt som möjligt

Spara alla kvitton för utlägg i samband med skadan.