Tillsammans gör vi vår studietid bättre

Uppsala studentkårs kårval är igång 7 - 21 april

The Student Union elections will be held april 7 - april 21.
Click the green button to the right to vote.

Aktuellt