Varumärke

Här samlas allting som tillhör vårt varumärke, på ett och samma ställe, enkelt att ladda ner. Behöver du något som inte finns här?
Maila: komm@uskar.se

Resurser

Logotyper och bilder på den här sidan är fria för alla att ladda ner och sprida för icke kommersiell användning.

Logotyper

Ladda ner dem, använd dem där man använder logotyper. Försök att inte placera dem uppochner eller stretcha dem. Huvudsakligen ska logotypen med text användas.

Primär logotyp
primär emblem
logotyp vit
emblem vit

Foto

Ordförande Elsa ewert
ordförande Elsa Ewert
vice ordförande johannah rybrant
presidiet
Presidiet

Typsnitt

Du måste ha lösenord för att ladda ner "GT Haptik". Fråga administratören.

GT Haptik
MAIN LOGO BLACK
Inter
MAIN LOGO WHITE
Riktlinjer för design

Typsnitt & skrift

De olika typsnitt och storlekar vi använder på hemsidan.

Heading xxlarge - 4REM / 1.25

Detta är en header

heading xlarge - 3REM / 1.25

Detta är en header

heading large - 2.5REM / 1.25

Detta är en header

heading medium - 2REM / 1.25

Detta är en header

heading small - 1.5REM / 1.5

Detta är en header

heading xsmall - 1.25REM / 1.5

Detta är en header
Large Paragraph

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Paragraph

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Small Paragraph

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

citat
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
ListA
  • Lorem ipsum
  • dolor sit amet
  • consectetur adipiscing

Färg

De olika färger som Uppsala studentkår använder i sin design och kommunikation

Färg för text

raisin black
#24292e
white smoke
#fafbfc

Primära färger

kårblå
#002b65
ljusblå
#78b6d1
Alice blue
#ebf3ff
röd
#f44336

Neutrala färger

Background gray
#f6f8fa
Border
#e1e4e8
background white smoke
#fafbfc
gray web
#7f8689

Sekundära färger

success green
#3a8956
button hover
#1158c7
red notice
#f44336
copper
#b8791e

Kommunikation

Värdegrund

Uppsala studentkårs värdegrund utgör de fyra grundläggande värderingarna som organisationen ska sträva efter i sitt arbete. Värdegrunden gäller för samtliga förtroendevalda och medarbetare i hela organisationen. Den berättar hur vi förhåller oss till varandra och på vilket sätt vi genomför vårt arbete.

Professionalitet
Uppsala studentkår har fått ett förtroende av Uppsala universitets styrelse att förvalta ett lagstadgad och skattefinansierad uppdrag att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier. Det uppdraget kräver att organisationen bedriver verksamheten på ett syftesenligt, strukturerat och effektivt sätt. Allt vårt arbete ska vara av hög kvalitet och präglas av skicklighet och professionalitet.

Ansvar
Uppsala studentkår har ett viktigt uppdrag som behöver genomföras på ett ansvarsfullt sätt. Alla förtroendevalda och medarbetare har ett ansvar för organisationen, dess verksamhet samt dess långsiktiga och hållbara utveckling. Var och en som är en del i att lösa en uppgift tar ansvar för resultatet. Var och en ansvarar för hela organisationens bästa och inte bara sin del av organisationen. Att utveckla sitt arbete och organisationen i sin helhet ska vara en naturlig del av att vara engagerad eller anställd på kåren.

Jämlikhet
Uppsala studentkårs uppdrag och organisation grundar sig på av demokrati och människors lika värde. Alla behandlas lika som människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, språk och socioekonomisk bakgrund. Olikheter och mångfald i åsikter välkomnas i vårt arbete.

Inflytande
Uppsala studentkårs legitimitet utgår från studenterna vi representerar. Vi tar studenternas åsikter på allvar. I organisationen står vi enade i övertygelsen om alla studenters rätt till att påverka sin utbildning samt en trygg och bra studietid. Uppsala studentkår ska genomsyras av solidaritet mellan alla medlemmar och studenter vi representerar. Vårt arbete ska präglas av transparens och det ska vara lätt för studenter att följa och delta i organisationens arbete och beslutsprocesser, därav ska Uppsala studentkår alltid sträva efter att tillämpa en demokratisk arbetsprocess.

Målgrupp

Detta är inte menat att vara en fulländad lista på varje person vi pratar med om Uppsala studentkår. Men det är grupperna som vi främst pratar med i vår marknadsföring och kommunikation, och därmed är det användbart att utvärdera vad vårt fokus är gentemot varje grupp så vi förblir konsekventa med våra budskap.

Studenter vid Uppsala universitet

Avser alla studenter som pluggar vid Uppsala universitet. Däribland finns recentiorer, internationella, distansstuderande, studenter med speciella förutsättningar (ex: föräldrar, dyslektiker, funktionsnedsatta mm.)

Fokus

Ett gemensamt mål för samtliga målgrupper är en bättre förståelse för kårens verksamhet. Vi vill upplysa om att studenter har kraften att påverka sin utbildning. De ska känna att de kan kontakta oss för hjälp i studentfrågor samt att vi är professionella och pålitliga. Vi vill att de ska engagera sig i studentpolitik och bli medlemmar i kåren.

Medlemmar

Avser alla medlemmar i Uppsala studentkår

Fokus

Bättre förståelse för kårens verksamhet. Vi vill upplysa om att studenter har kraften att påverka sin utbildning. De ska känna att de kan kontakta oss för hjälp i studentfrågor samt att vi är professionella och pålitliga. Vi vill att de ska engagera sig i studentpolitik och kårens verksamhet. 

Beslutsfattare vid universitetet, kommunen och regionen

Avser alla personer som har inflytande på beslut som berör avancerad utbildning i Uppsala.

Fokus

Bättre förståelse för kårens verksamhet. Vi vill uppfattas som studenternas röst i frågor angående studentpolitik. Vi vill att de ska förstå att vi är måna om att hjälpa till att förbättra utbildningen vid universitetet. De ska känna att vi är en professionell och pålitlig organisation. Vi vill att de ska förbättra utbildningen och omständigheter för studenter.

Media

Avser all offentlig media

Fokus

Bättre förståelse för kårens verksamhet. Vi vill att de ska veta att de kan kontakta oss angående allting som berör studentpolitik. De ska känna att vi är professionella och tar ställning i studentpolitiska frågor.

Kärnmeddelande

-

-

Hisspitch

En hisspitch förklarar och definiera tydligt värdet av det vi gör, vem vi gör det för och varför.

Vad är/gör Uppsala studentkår

KORT

Uppsala studentkår är Sveriges äldsta fackföreningen för studenter. Vi jobbar med att säkerställa att din utbildning håller hög kvalité och att studentrösten kommer till tals i viktiga frågor som rör alla studenter!

LÄNGRE

Uppsala studentkår är Sveriges äldsta fackföreningen för studenter. Vi jobbar med att säkerställa att din utbildning håller hög kvalité och att studentrösten kommer till tals i viktiga frågor som rör alla studenter! Just nu driver kåren på för att campuskaféerna ska bli mycket billigare och att kaffet ska kosta max fem kronor.

LÄNGST

Uppsala studentkår är Sveriges äldsta fackföreningen för studenter. Vi är en medlemsstyrd organisation som jobbar med att säkerställa att din utbildning håller hög kvalité och att studentrösten kommer till tals i viktiga frågor som rör alla studenter! Det görs genom att tillsätta studentrepresentanter i alla mötesrum där studenter berörs, och genom att höras gentemot universitet och politiken om viktiga studentfrågor. Just nu driver kåren på för att campuskaféerna ska bli mycket billigare och att kaffet ska kosta max fem kronor. 

Varför ska studenter gå med i Uppsala studentkår?

KORT

Genom att gå med i Uppsala studentkår ser du till att studenter fortsatt har en stark gemensam röst gentemot universitetet. Utan medlemmar finns det ingen studentkår och utan studentkåren tappar studenter viktigt inflytande.

LÄNGRE

Genom att gå med i Uppsala studentkår ser du till att studenter fortsatt har en stark gemensam röst gentemot universitet. Utan medlemmar finns det ingen studentkår och utan studentkåren tappar studenter viktigt inflytande. Som medlem får du också möjlighet att påverka genom kårvalet vilka frågor kåren ska bedriva, du får medlemsförmåner i form av rabatter och du får möjlighet att själv påverka din utbildning som studentrepresentant.

Vad har Uppsala studentkår gjort för mig?

Uppsala studentkår är Sveriges äldsta fackförening för studenter och har bedrivit studentinflytande sen 1849. Det är tack vare Uppsala studentkår som studenter har möjlighet att påverka sin utbildning och studietid, något som helt saknas på de flesta universitet runt om i världen. Det är kåren som kämpade för att tentor ska vara anonymiserade, att universitetet inte kunde tvinga studenter ha webbkameran på under pandemin, att vi har pauser under föreläsningarna och att våra kurser har tydligt innehåll och en kursplan. Det har inte alltid funnits utan tillkom efter krav från studenter som gick samman.

Språk

Benämningar

Uppsala studentkår stavas alltid med stort U och litet s.

I möjligaste mån används hela namnet, alternativt “kåren”.

Använd ej “studentkåren”.

Engelsk översättning är “Uppsala Student Union”.

Vårt kontor & reception benämns som Kårhuset och adressen stavad med ett Stort Ö och stort S - "Övre Slottsgatan 7, Uppsala"

Dokument

För att skriva styrdokument, rapporter och remisser använder vi oss av fördefinierade mallar på Google Workspace. Brödtext är av typsnittet EB Garamond och titlar är en blandning av EB Garamond och Proxima Nova.

Sektioner

En samling av våra sektioners logotyper och färger.

Sektion Lära

primär logotyp
primär logotyp
primär emblem
primär emblem

Färg


lära primär
#1A4F35
lära sekundär
#d1dbd6

Humanistiska sektionen

MAIN LOGO BLACK
MAIN LOGO BLACK
MAIN LOGO WHITE
MAIN LOGO WHITE

Färg

HUMSEK PRIMÄR
#91124b
HUMSEK SEKUNDÄR
#f4e7ed

Medicinska sektionen

MAIN LOGO BLACK
MAIN LOGO BLACK
MAIN LOGO WHITE
MAIN LOGO WHITE

Färg

MEDSEK PRIMÄR
#692d6b
MEDSEK SEKUNDÄR
#f4e7ed

Samhällsvetenskapliga sektionen

MAIN LOGO BLACK
MAIN LOGO BLACK
MAIN LOGO WHITE
MAIN LOGO WHITE

Färg

SAMSEK PRIMÄR
#26b5cd
SAMSEK SEKUNDÄR
#e9f7fa