Rösta nej till höjd CSN-ränta!

En person som sitter vid ett bord och räknar på en faktura den fått.

  Foto:

   Idag meddelade Utbildningsutskottet att man ställer sig bakom den förra regeringens förslag att höja räntan på CSN-lån tagna efter den 30 december 1988. Bakgrunden är att den förra regeringen gett CSN i uppgift att ta fram ett förslag på hur kreditförluster på studielån skulle kunna finansieras inom studiemedelssystemet – istället för av staten. Riksdagen kommer debattera och fatta beslut i frågan den 20:e december. 

   Uppsala studentkår uppmanar samtliga riksdagsledamöter att rösta nej till förslaget att höja räntan på studielånet.

   Förslaget kommer att skapa en orättvis och dyr modell för finansiering av studier där studenter som betalar sin studieskuld görs ansvariga för de som inte betalar. I likhet med flera remissinstanser som uttalat sig mot förslaget är Uppsala studentkår rädda att höjd räntan på studielån kommer avskräcka unga från att söka eftergymnasial utbildning. Den grupp som riskerar att påverkas mest är de som kommer från en bakgrund där högre utbildning inte är en självklarhet.

   En högre kostnad för att utbilda sig riskerar även att strömlinjeforma vilka utbildningar som studenter söker sig till. I ett system där alla studenter betalar för andras obetalda studieskulder blir bördan tyngre för de vars utbildning ger sämre framtidsutsikter gällande anställningstrygghet eller lön – yrken som i flera fall är samhällsbärande och i stor efterfrågan.

   Att samhället ska axla kostnaden för att erbjuda studielån är både självklart och rimligt. Högre utbildning är en samhällsnytta av avgörande vikt och en förutsättning för Sveriges ekonomiska välstånd och demokrati. Att flytta kostnaden för statlig finansiering av studiemedel till studenterna får högre utbildning att framstå som tärande och ett särintresse bland de som väljer att studera. Få saker kunde vara längre från sanningen.

   Fler inlägg