Vanligt förekommande frågor

Hur får jag Studentkortet?

För att få Studentkortet (eller Studentkortets logga på kår/nationskortet) måste du vara aktiv student (d.v.s. vara registrerad på kurser eller som doktorand).

Hur fungerar studentkortet?

Vid Uppsala universitet används Studentkortet inte bara som rabattkort utan även som medlemskort för studentkårer och nationer. Vid tecknande av medlemskap i kår/nation beställs Studentkortet vanligtvis till nästkommande dag. Du kommer att ha tillgång till kortet digitalt via Studentkortets app (STUK) samt kan även själv beställa ett fysiskt plastkort om du vill ha ett sådant.

Om du inte är medlem i en kår eller nation måste du själv ansöka om kortet direkt via Studentkortets kundtjänst. OBS! Medlemmar i kår och nation som för närvarande inte är aktiva studenter (d.v.s. inte är registrerade på kurser eller doktorander) får inget Studentkort utan endast ett medlemskort. Du hittar också det kortet i Studentkortets app (STUK). Bli medlem i kår/nation på www.uppsalastudent.com

Ang. reserabatt:
Reserabatter med SL/UL ges till studenter med en studieomfattning på minst 75%. D.v.s. man måste vara programstudent på helfart eller registrerad på fristående kurser som totalt omfattar minst 22,5 hp/termin. För doktorander gäller det att ha en registrerad studieaktivitet på minst 75% föregående eller innevarande termin. OBS! För resor med SL och UL gäller inget annat studieintyg än just Studentkortet (digitalt eller fysiskt) alternativt Mecenatkortet. Har du ingendera än, köp inte studentbiljett, då kan du få betala böter.

Varför får jag en terminsräkning när jag redan har betalat via uppsalastudent.com?

En räkning skickas automatiskt ut i början av varje termin till alla de som varit medlemmar föregående termin. Sedan kan man välja att betala den via bankgiro med OCR-numret på räkningen eller genom att göra en direktbetalning på www.uppsalastudent.com. Har man redan betalat när räkningen kommer är det bara att bortse från den.

Hur ändrar jag adress?

På aktiva studenter får vi nya adresser från Uppsala universitet/Ladok som i sin tur hämtar uppgifterna från Skatteverket. Kontrollera din adress i Ladok. Medlemmar som f.n. inte är aktiva studenter anmäler ny adress direkt till kår eller nation.

Var köper jag gästkort till nationerna?

Gästkort utfärdas av Kuratorskonventet och nationerna, inte av Uppsala studentkår. Kuratorskonventets gästkortsexpedition är dock belägen i kårhuset på Övre Slottsgatan 7 med egna öppettider.

Jag har inte skaffat eduPrint, kan jag skriva ut ändå?

I Uppsala studentkårs reception finns datorer och skrivare som du får använda kostnadsfritt om du är medlem i kåren.