Vad är en sektion?

Sektionerna bedriver utbildningsbevakning och studiesocialt arbete inom ett avgränsat verksamhetsområde. Verksamhetsområdet är oftast baserat på en eller flera fakulteter.

Sektionens arbete leds av ett demokratiskt uppbyggt sektionsråd. De olika sektionsrådens uppbyggnad ser lite olika ut, men alla har en ordförande, vice ordförande samt ett antal ledamöter. Ledamöterna är studenter som studerar vid utbildningsområdet och kan tillhöra studentföreningar eller vara studentrepresentanter vid institutionens styrelse.