Så fungerar kåren

Uppsala studentkår är Sveriges äldsta fackföreningen för studenter. Vi är en medlemsstyrd organisation som jobbar med att säkerställa att din utbildning håller hög kvalité och att studentrösten kommer till tals i viktiga frågor som rör alla studenter! Det görs genom att tillsätta studentrepresentanter i alla mötesrum där studenter berörs, och genom att höras gentemot universitet och politiken om viktiga studentfrågor. Just nu driver kåren på för att campuskaféerna ska bli mycket billigare och att kaffet ska kosta max fem kronor.

Kårfullmäktige

Kårfullmäktige är kårens högst beslutande organ och representerar Uppsala studentkårs medlemmar. Kårfullmäktige samlas flera gånger varje år och tar beslut i kårens viktigaste frågor, såsom budget och verksamhetsplan. Det är kårens motsvarighet till kommunfullmäktige eller riksdag, och Uppsala studentkårs medlemmar röstar i kårvalet varje april där de bestämmer vilka som ska styra kåren under det kommande verksamhetsåret.

Uppsala studentkår har ett partipolitiskt kårfullmäktige där det är partier och inte individer som ställer upp för val - precis som i det svenska valet. Partierna behöver inte vara kopplade till ett etablerat parti utan kan ställa upp helt utan tillhörighet eller koppling. Det enda som krävs är ett partinamn och personer som ställer upp på partiets lista till kårvalet.

Styrelse och presidium

Uppsala studentkårs styrelse är kårens näst högst beslutande organ och tillsätts av kårfullmäktige. Det är kårens motsvarigheten till regeringen och är de som beslutar om en stor del av kårens löpande arbete. Kårstyrelsen består av 9 eller 11 ledamöter fördelat mellan de styrande partierna, och hur platserna fördelas bestäms i förhandlingar mellan partierna. Fyra av ledamöterna tillsätts av kårens fyra sektioner för att skapa ett bättre samarbete genom hela kåren och ge en ökad närhet till studenterna. 

Kårstyrelsen leds av ett presidium som består av en ordförande och en eller två vice ordförande. Presidiet tillsätts av kårfullmäktige och är heltidsarvoderade, och vilka som blir valda till presidiet bestämt i förhandlingar mellan partierna.

Vem styr kåren?

Politisk ledning och mandatfördelning

Under mandatperioden 2024-2025 styrs Uppsala studentkår av en koalition som består av Gröna studenter, S-studenter och Uppsala universitets studenter. Tillsammans har de tre partierna 19 av 33 mandat i kårfullmäktige. Vänsterstudenter är en sammarbetspart till koalitionen då de är representerade i presidiet och kårstyrelsen. I Uppsala studentkår fördelas mandaten i fullmäktige mellan fem partier sedan valet: Vänsterstudenter, S-studenter, Gröna studenter, Uppsala Universitets Studenter, och Högerpartiet. Ordförande för Uppsala studentkår är Elsa Ewert från Gröna studenter, och vice ordförande för Uppsala studentkår är Johannah Rybrant från Vänsterstudenter.

Vänsterstudenter (V), 11
S-studenter (S), 7
Gröna studenter, 6
Uppsala universitets studenter (UUS), 6
Högerpartiet (HP), 3

Kansli

Uppsala studentkår har ett kansli med femton anställda som arbetar med många olika saker men som har en sak gemensamt: att främja studentnytta. Det är kansliet som sköter den dagliga verksamheten med ledning av presidiet och kanslichefen. På fliken “Kansliet” under “Om oss” kan du se vilka som arbetar på kansliet.

Vanliga frågor

Varför är kåren politiskt styrd?

Uppsala studentkår har ett partipolitiskt kårfullmäktige eftersom att det varit medlemmarnas vilja sen 60-talet fram tills idag. Ett partibaserat system tvingar de som ställer upp i kårvalet att berätta vad de vill göra med kårens resurser och vad deras idéer om en bra studentkår är för något, istället för att det ska bli en popularitetstävling där den med mest vänner blir personligen inröstad. Att partier ställer upp istället för individer gör det enklare för studenterna att se vilka skillnader det är mellan de som ställer upp i valet och varför det är viktigt att rösta för att få igenom den förändringen man själv bäst tycker om. Det finns trots allt många saker en studentkår kan bli bättre på och utveckla och många olika idéer om vad det bör vara. En mer transparent och mindre personifierad kår är en bättre kår för alla.

Vem får ställa upp i kårvalet?

Alla medlemmar i Uppsala studentkår som har betalat sin medlemsavgift senast den 1 mars får ställa upp i kårvalet för ett kårparti. Det är kårpartierna själva som beslutar om vilka som får ställa upp på deras lista och i vilken ordning. Den som vill ställa upp på listan för ett parti ska kontakta det partiet och säga att den vill stå på partiets lista. Det går också att starta ett nytt kårparti som har en egen lista.

Vilka har styrt kåren historiskt?

Det är många olika partier och konstellationer som styrt Uppsala studentkår genom åren. Här kan du läsa mer om vilka det är: https://wiki.sfs.se/wiki/Uppsala_studentk%C3%A5r

Vilka är kårens viktigaste frågor?

Uppsala studentkår har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Uppsala universitet. Studentkåren ska tillvarata, främja och bevaka sina representerade studenters intressen. Utöver det driver kåren flera viktiga frågor för studenter, såsom höjt studiemedel och fler studentbostäder. Sedan Vänsterstudenter och S-studenter började styra kåren tillsammans har kåren också arbetat för att campuskaféerna ska bli mycket billigare och att kaffet ska kosta max fem kronor. Våra campus är vår arbetsplats och till för oss studenter, inte företagen, så därför måste priserna vara anpassade till en students plånbok och inte för att någon ska tjäna pengar på oss. Gröna studenter har arbetat mycket med frågan om campusplatser och hyreshöjning från Akademiska hus som påverkar utbildningskvalitén.