Presidiet

Porträtt av Anton
Anton Sánchez Sulejmani
Ordförande
018 - 480 31 01
Porträtt av Linnea
Linnea Rydén
Vice ordförande
018 - 480 31 43
Alexander Wilson van Deurs
Vice ordförande
018 - 480 31 02

Kansliet

Julia Ekman
Student- och doktorandombud
018-480 31 10
ombud@us.uu.se
Hannah Wahlbeck
Medlemssamordnare
018-480 31 34
medlem@uskar.se
Nicklas Fredriksson
Lokalvårdare
Moa Inge
Student- och Doktorandombud
018-480 31 32
ombud@us.uu.se
Martin Westin
Politisk sekreterare
018-480 31 13
polsek@uskar.se
Lina Bergström
Kanslichef
018 480 31 22
kanslichef@uskar.se
Therese Lager
Chefredaktör för Ergo
Jan Karlsson
Tillsynsman Norreda torp
Laila Abdi
Verksamhetsledare Studentboet
Karin Westerholm Bergström
Kanslist
018 - 480 31 00
reception@us.uu.se
Klara Fröberg
Fakultetssamordnare
018 - 480 31 08
klara.froberg@uskar.se
Fredrik Gustafson
Kommunikatör
076-036 25 86
komm@uskar.se
Klara van Blaricum
Fakultetssamordnare