Kansliet

Klara van Blaricum
Kanslichef
Hannah Wahlbeck
Medlemssamordnare
Ansvarar för medlemsfrågor och kårföreningar. Kontakta gärna mig med frågor som berör dessa områden.
Martin Edström
Fakultetssamordnare
Jobbar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Ansvarar för Samhällvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten.
Maja Lundquist
Kommunikatör
Ansvarar för extern kommunikation, marknadsföring, webbdesign och webbutveckling.
Nicklas Fredriksson
Lokalvårdare
Moa Inge
Student- och doktorandombud
Erbjuder stöd och rådgivning till studenter och doktorander med problem under utbildningen. Kontakta mig gärna om du behöver stöd.
018 - 480 31 32
Kontakta mig
Martin Carlfjord
Politisk sekreterare
Ansvarar för genomförandet av kårens politiska arbete. Kontakta mig gärna med frågor och tankar om studentpolitik och kårens arbete inom det här området!
Lovisa Sjöström Johansson
Chefredaktör för Ergo
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Uppsala studentkårs tidning Ergo. Kontakta mig gärna om du har nyhetstips, vill skriva en debattartikel eller på annat sätt vill bidra till tidningen.
Laila Abdi
Verksamhetsledare Studentboet
Kontakta gärna mig med frågor gällande studentbostäder i Uppsala. Studentboet hjälper också till med fri juridisk rådgivning gällande bostadsfrågor.
Klara Fröberg
Fakultetssamordnare
Arbetar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Ansvarar för Historisk-filosofiska fakulteten, Språkvetenskapliga fakulteten, Teologiska fakulteten och Fakulteten för Utbildningsvetenskaper. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.
Karin Westerholm Bergström
Kanslist
Ansvarar för student- och medlemsservice i Uppsala studentkårs reception. Kontakta mig gärna vid frågor om t.ex. kår- och nationsmedlemskap, Studentkortet, handlån och Norredatorp.
Jan Karlsson
Tillsynsman Norreda torp
Underhåller och besiktar Norreda Torp.
Emma Tapper
Journalist på Ergo
Kontakta mig gärna om du har tips på nyheter eller innehåll till tidningen.