Presidiet

Porträtt av Anton
Anton Sánchez Sulejmani
Ordförande
018 - 480 31 01
Alexander Wilson van Deurs
Vice ordförande
018 - 480 31 02
Porträtt av Linnea
Linnea Rydén
Vice ordförande
018 - 480 31 43

Kansliet

Moa Inge
Student- och Doktorandombud
018-480 31 32
Martin Westin
Politisk sekreterare
018-480 31 13
Lina Bergström
Kanslichef
018 480 31 22
Therese Lager
Chefredaktör för Ergo
Jan Karlsson
Tillsynsman Norreda torp
Laila Abdi
Verksamhetsledare Studentboet
018 - 480 31 20
Karin Westerholm Bergström
Kanslist
018 - 480 31 00
Klara Fröberg
Fakultetssamordnare
Fredrik Gustafson
Kommunikatör
076-036 25 86
Klara van Blaricum
Fakultetssamordnare
018-480 31 62