Kansliet

Klara van Blaricum
Kanslichef
Hannah Wahlbeck
Verksamhetsutvecklare
Ansvarar för verksamhetsutveckling. Kontakta mig om frågor rörande kårföreningar, sektioner och organisationens utvecklingsresa.
Maja Lundquist
Kommunikatör
Ansvarar för extern kommunikation, marknadsföring, grafisk design och webbpublicering.
Nicklas Fredriksson
Lokalvårdare
Moa Inge
Student- och doktorandombud
Erbjuder stöd och rådgivning till studenter och doktorander med problem under utbildningen. Kontakta mig gärna om du behöver stöd.
018 - 480 31 32
Kontakta mig
Lovisa Sjöström Johansson
Chefredaktör för Ergo
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Uppsala studentkårs tidning Ergo. Kontakta mig gärna om du har nyhetstips, vill skriva en debattartikel eller på annat sätt vill bidra till tidningen.
Laila Abdi
Verksamhetsledare Studentboet
Kontakta gärna mig med frågor gällande studentbostäder i Uppsala. Studentboet hjälper också till med fri juridisk rådgivning gällande bostadsfrågor.
Klara Fröberg
Fakultetssamordnare
Arbetar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.
Karin Westerholm Bergström
Kanslist
Ansvarar för student- och medlemsservice i Uppsala studentkårs reception. Kontakta mig gärna vid frågor om t.ex. kår- och nationsmedlemskap, Studentkortet, handlån och Norredatorp.
Jan Karlsson
Tillsynsman Norreda torp
Underhåller och besiktar Norreda Torp.
Emma Tapper
Journalist på Ergo
Kontakta mig gärna om du har tips på nyheter eller innehåll till tidningen.