Uppsala studentkår presidium

Porträtt av Anton
Anton Sánchez Sulejmani
Ordförande
Ansvarar för frågor rörande kårens organisation och utveckling. Anton är även ordförande för Uppsala studentkårs styrelse och kan svara på frågor rörande dess arbete.
018 - 480 31 01
Johannah Rybrant
Vice ordförande
Ansvarar för utbildningsfrågor och studiebevakning. Kontakta mig därför gärna rörande frågor om utbildningskvalitet, universitetets styrning och organisation eller studentinflytande. Ansvarar även för samarbeten med övriga kårer vid universitetet.
018 - 480 31 43
Porträtt av Linnea
Linnea Rydén
Vice ordförande
Ansvarar för kårens studentpolitiska påverkansarbete. Hanterar även samarbeten med Uppsalas studentnationer, och övriga civilsamhälle. Ansvarar även för nationella kårsamarbeten och frågor rörande SFS. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.
018 - 480 31 02

Sektion & fullmäktige

Elenor Söderberg
Fullmäktiges ordförande
Ernst Bergman
Sektionsordförande
Medicinska sektionen
Lies Youcefi
Sektionsordförande
Samhällsvetenskapliga sektionen
Elsa Ewert
Sektionsordförande
Humanistiska sektionen
Evina Zebili
Sektionsordförande
Sektion Lära
Emmy Leivik
Vice sektionsordförande
Medicinska sektionen
Ingrid Abrahamsson
Vice sektionsordförande
Samhällsvetenskapliga sektionen
Jesycah Rybrant
Vice sektionsordförande
Humanistiska sektionen
Adrian Lörstad
Vice sektionsordförande
Sektion Lära

Styrelsen

Emma Tapper
Journalist på Ergo
Kontakta mig gärna om du har tips på nyheter eller innehåll till tidningen.
Hannah Wahlbeck
Verksamhetsutvecklare
Ansvarar för verksamhetsutveckling. Kontakta mig om frågor rörande kårföreningar, sektioner och organisationens utvecklingsresa.
018-480 31 34
medlem@uskar.se
Nicklas Fredriksson
Lokalvårdare
Moa Inge
Student- och doktorandombud
Erbjuder stöd och rådgivning till studenter och doktorander med problem under utbildningen. Kontakta mig gärna om du behöver stöd.
018 - 480 31 32
Lovisa Sjöström Johansson
Chefredaktör för Ergo
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Uppsala studentkårs tidning Ergo. Kontakta mig gärna om du har nyhetstips, vill skriva en debattartikel eller på annat sätt vill bidra till tidningen.
Jan Karlsson
Tillsynsman Norreda torp
Underhåller och besiktar Norreda Torp.
Laila Abdi
Verksamhetsledare Studentboet
Kontakta gärna mig med frågor gällande studentbostäder i Uppsala. Studentboet hjälper också till med fri juridisk rådgivning gällande bostadsfrågor.
Karin Westerholm Bergström
Kanslist
Ansvarar för student- och medlemsservice i Uppsala studentkårs reception. Kontakta mig gärna vid frågor om t.ex. kår- och nationsmedlemskap, Studentkortet, handlån och Norredatorp.
018 - 480 31 00
reception@us.uu.se
Klara Fröberg
Fakultetssamordnare
Arbetar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.
018 - 480 31 08
klara.froberg@uskar.se
Maja Lundquist
Kommunikatör
Ansvarar för extern kommunikation, marknadsföring, grafisk design och webbpublicering.
076-036 25 86
komm@uskar.se
Klara van Blaricum
Kanslichef
018 480 31 22
kanslichef@uskar.se