Presidiet

Porträtt av Anton
Anton Sánchez Sulejmani
Ordförande
Hör gärna av dig till Anton med frågor som rör studentinflytande. Exempelvis utbildningsutveckling, kvalitetsfrågor, lärosätets styrning eller universitetsövergripande ärenden. Anton är även ordförande för Uppsala studentkårs styrelse och kan svara på frågor rörande dess arbete.
018 - 480 31 01
Alexander Wilson van Deurs
Vice ordförande
Ansvarar för kårens politik och påverkansarbete, bostadsfrågor och samarbete med övriga kår- och civilsamhälle. Kontakta mig gärna via mejl eller telefon.
018 - 480 31 02
Porträtt av Linnea
Linnea Rydén
Vice ordförande
Ansvarar för nationssamarbeten, såväl som övergripande frågor rörande medlemsrekrytering, sektioner, kårföreningar och stipendier. Kontakta mig gärna vid frågor eller funderingar rörande dessa områden.
018 - 480 31 43

Styrelsen

Martin Edström
Fakultetssamordnare
Jobbar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Ansvarar för Samhällvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten.
Julia Ekman
Student- och doktorandombud
Erbjuder stöd och rådgivning till studenter och doktorander med problem under utbildningen. Kontakta mig gärna om du behöver stöd.
018-480 31 10
ombud@uufs.se
Hannah Wahlbeck
Medlemssamordnare
Ansvarar för medlemsfrågor och kårföreningar. Kontakta gärna mig med frågor som berör dessa områden.
018-480 31 34
medlem@uskar.se
Nicklas Fredriksson
Lokalvårdare
Moa Inge
Student- och doktorandombud
Erbjuder stöd och rådgivning till studenter och doktorander med problem under utbildningen. Kontakta mig gärna om du behöver stöd.
018-480 31 32
ombud@uufs.se
Martin Westin
Politisk sekreterare
Ansvarar för genomförandet av kårens politiska arbete. Kontakta mig gärna med frågor och tankar om studentpolitik och kårens arbete inom det här området!
018-480 31 13
polsek@uskar.se
Lovisa Sjöström Johansson
Chefredaktör för Ergo
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Uppsala studentkårs tidning Ergo. Kontakta mig gärna om du har nyhetstips, vill skriva en debattartikel eller på annat sätt vill bidra till tidningen.
Jan Karlsson
Tillsynsman Norreda torp
Underhåller och besiktar Norreda Torp.
Laila Abdi
Verksamhetsledare Studentboet
Kontakta gärna mig med frågor gällande studentbostäder i Uppsala. Studentboet hjälper också till med fri juridisk rådgivning gällande bostadsfrågor.
Karin Westerholm Bergström
Kanslist
Ansvarar för student- och medlemsservice i Uppsala studentkårs reception. Kontakta mig gärna vid frågor om t.ex. kår- och nationsmedlemskap, Studentkortet, handlån och Norredatorp.
018 - 480 31 00
reception@us.uu.se
Klara Fröberg
Fakultetssamordnare
Arbetar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Ansvarar för Historisk-filosofiska fakulteten, Språkvetenskapliga fakulteten, Teologiska fakulteten och Fakulteten för Utbildningsvetenskaper. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.
018 - 480 31 08
klara.froberg@uskar.se
Fredrik Gustafson
Kommunikatör
Ansvarar för extern kommunikation, marknadsföring, webbdesign och webbutveckling.
076-036 25 86
komm@uskar.se
Klara van Blaricum
Kanslichef
018 480 31 22
kanslichef@uskar.se