Fakultetssamordnare

Är du student på grund- eller avancerad nivå? Då är det bra att känna till de två fakultetssamordnarna. Fakultetssamordnarna arbetar med kårens studiebevakande verksamhet vilket gör att de har frågor som rör utbildningskvalitet och studentinflytande.

Fakultetssamordnarna ansvarar för arbetet med studentrepresentanter vid Uppsala studentkår, och kan därför hjälpa dig som vill engagera dig i studentinflytandet att hitta ett intressant studentrepresentantuppdrag. När du har blivit vald till studentrepresentant blir du inbjuden till en grundläggande studentrepresentantutbildning och studentrepresentantråd som hålls av fakultetssamordnarna. Dessutom bevakar fakultetssamordnarna utbildningen vid universitetet och kan agera stöd för studenter som vill påverka sin utbildning, dels genom att vara kontaktpersoner för studentrepresentanter men också genom att stötta och ge rådgivning studenter som vill driva utbildningsfrågor.


Våra fakultetssamordnare

Vi har två fakultetssamordnare vid Uppsala studentkår. De delar på arbetet mellan fakulteterna.

Porträtt av klara
Klara Fröberg
Fakultetssamordnare

Arbetar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Ansvarar för Historisk-filosofiska fakulteten, Språkvetenskapliga fakulteten, Teologiska fakulteten och Fakulteten för Utbildningsvetenskaper. Kontakta mig gärna vid frågor rörande dessa områden.

porträtt på Martin Edström
Martin Edström
Fakultetssamordnare

Jobbar med kvalitetssäkring och bevakning av utbildningen vid universitetet samt utbildning och samordning av studentrepresentanter. Ansvarar för Samhällvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten.