Nyheter

En kvinna som står med armarna i kors framför en trappa.
Nyhet

3 sommarkrav

Tre krav på åtgärder för att förbättra situationen för oss studenter.

Learn more
Nyhet

Våra krav – Uppsala som cykelstad

Våra krav för att Uppsala ska bli landets bästa cykelstad för oss studenter.

Learn more
Vice ordförande Johannah håller i rapporten "Vad blir man då?" framför universitetshuset
Rapport

Rapportsläpp: Vad blir man då?

Idag släpper Uppsala studentkår rapporten “Vad blir man då?”, en rapport om arbetsmarknadsanknytning för studenter inom humaniora och teologi. Rapporten syftar på att synliggöra behoven av att stärka arbetet med arbetsmarknadsanknytning för humanister och teologer. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska väcka liv i frågan om arbetsmarknadsanknytning vid humanistiska och teologiska utbildningar vid Uppsala universitet.

Learn more
En text där det står Jubileum 175 år.
Nyhet

Uppsala studentkår 175 år

I år fyller Uppsala studentkår 175 år vilket firas med en rad aktiviteter 11-16 mars.

Learn more
Text som lyder: vem är din bästa lärare?
Nyhet

Pedagogiska priset 2024

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen under hösten.

Learn more

Urholkningen av högre utbildning och lärarledd tid

Sverige har minst lärarledd tid inom högre utbildning i Europa. Det påvisar Eurostudent, en internationell undersökning som vartannat år jämför studenters ekonomiska och sociala villkor i olika europeiska länder. I följande inlägg kommenterar Uppsala studentkår avsaknaden av lärarledd tid i undervisningen och hur detta kan härledas till en systematisk urholkning av högre utbildning i Sverige idag.

Learn more
Alla sektionsordförande plus vice ordförande Linnea Rydén mot vit bakgrund med texten 'Mental Health Week' ovanför.
Nyhet

Mental Health Week 2023

Uppsala studentkår sammanfattar sitt arbete under Mental Health Week 2023. I inlägget hittar du de uttalanden vi publicerade samt våra åsikter om behovet av bättre återhämtning och vila för att ge förutsättningar för friskare och mer välmående studenter.

Learn more
Text: Septemberfullmäktige
Presidiet

Styrelsen sammanfattar septemberfullmäktige

Under torsdagskvällen samlades Uppsala studentkårs fullmäktigeledamöter i Betty Pettersson-salen på Blåsenhus för att delta i terminens första fullmäktigesammanträde.

Learn more
Text där det står: Uppsala studentkår kommenterar regeringens budgetproposition för 2024
Nyhet

Uppsala studentkår kommenterar budgetpropositionen

Förra veckan presenterade regeringen sin gemensamma budget för 2024 tillsammans med Sverigedemokraterna. I följande blogginlägg berättar vi kort om budgetpropositionen och hur den påverkar oss som studenter.

Learn more
Vice ordförande Linnea Rydén med allvarlig min och armarna lagda i kors
Presidiet

Angiverilagen är oacceptabel

Sedan Tidöavtalet offentliggjorde har motståndet mot den anmälningsplikt som ingår bland dess punkter bara växt. För offentliganställda inom allt från vård till bibliotek är anmälningsplikten detsamma som en angiverilag genom vilken ens yrke bidrar till papperslösa människors utsatthet. I följande inlägg kommenterar Uppsala studentkår och våra sektioner anmälningsplikten och dess konsekvenser för de studenter vi representerar.

Learn more
Vice ordförande Johannah håller upp rapporten framför universitetshuset
Rapport

Rapportsläpp: Behöver VFU-riktlinjerna plåstras om?

Uppsala studentkår släppte idag en rapport om VFU-riktlinjerna vid den medicinska fakulteten. Syftet med rapporten är att redovisa de riktlinjer och ersättningsmodeller som används av olika program på den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i hanteringen av kostnader som kan uppstå för studenter i samband med deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta avser exempelvis resekostnader och kostnader för logi när studenter har VFU på annan ort än Uppsala. Uppsala studentkårs förhoppning är att rapporten ska bidra till en fortsatt diskussion om förutsättningarna för en jämlik och inkluderande högre utbildning i Sverige. En sådan diskussion är ett viktigt steg i arbetet för att vem som helst med behörighet ska ha möjlighet att utbilda sig, oberoende av socioekonomisk bakgrund.

Learn more
Texten SFS Bostadsrapport 2023 bredvid ett gäng tecknade byggnader
Nyhet

Bostadsrapporten 2023

Sveriges förenade studentkårer släppte nyligen sin årliga bostadsrapport som beskriver bostadssituationen för Sveriges studenter. Uppsala studentkår medverkade i att ta fram underlaget till rapporten och sammanfattar dess innehåll med fokus på Uppsala i det här blogginlägget.

Learn more
Vice ordförande Linnea Rydén med rapportens framsida, stående på en busshållplats.
Rapport

Rapportsläpp: Hur funkar kollektivtrafiken för Uppsalas studenter?

Uppsala studentkår publicerar rapporten 'Hur funkar kollektivtrafiken för Uppsalas studenter?' – en rapport om biljettpriser och tillgänglighet med buss och cykel i studentstaden Uppsala. Rapporten är ett första steg i det arbete Uppsala studentkårs arbete med kollektivtrafik under det kommande året.

Learn more
Text: Rapportsläpp, En uppföljning av Lärarledd tid ur ett studentperspektiv
Rapport

Rapportsläpp: En uppföljning av lärarledd tid ur ett studentperspektiv

Uppsala studentkår släpper rapporten en uppföljning av Lärarledd tid ur ett studentperspektiv. Rapporten syftar till att följa upp undersökningen om lärarledd undervisning vid Uppsala universitet sedan föregående års rapport om lärarledd tid och hålla liv i frågan om resursfördelning inom högre utbildning. Uppsala studentkårs förhoppning är att resultatet ska bidra till en fortsatt diskussion om kvaliteten i högre utbildning i Sverige samt vikten av mötet mellan lärare och student för att säkerställa en forskningsnära utbildning.

Learn more
Vänster bildfält, ett paket tamponger. Höger bildfält, Universitetshuset.
Nyhet

Sammanfattning: Mensskydd på campus

Den 8:e mars 2023 lämnade Uppsala studentkår in en skrivelse till Uppsala universitet för att rekommendera ett pilotprojekt med gratis mensskydd. Det här blogginlägget sammanfattar skrivelsen, den korta debatten som följde i Upsala Nya Tidning och våra planer framåt i tiden.

Learn more
Till vänster: Topias Tolonen, ordförande Doktorandnämnden. Till höger: Anton Sánchez Sulejmani, ordförande Uppsala studentkår.
Presidiet

Uttalande angående regeringens beslut om högskolornas styrelser

Uppsala studentkår och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet skriver för att uppmana regeringen att dra tillbaka sitt beslut att öka den politiska kontrollen över högskolornas styrelser. Regeringen måste återställa mandatperioderna till tre år och gör tydligt att de har för avsikt att återgå till den ordning där dagspolitiska frågor inte styr urvalet av högskolornas ledamöter. Akademisk frihet kräver frihet från politisk styrning liksom tillit mellan akademi och makthavare. De åtgärder som regeringen nu beslutat hotar båda dessa värden.

Learn more
Uppsala studentkår

AI och fusk: Salstentamen kan inte ses som ersättning av hemtentamen

Sedan lanseringen av Chat GPT har frågan om AI och fusk hamnat på agendan inom universitetet. Främst inom humaniora och samhällsvetenskap där hemtentamen är vanligt förekommande har diskussioner inletts om att ersätta hemtentamen med salstentamen. Vid en del institutioner och program har detta redan blivit verklighet och förväntas bli det vid fler. Uppsala studentkår ser oroande på denna utveckling. Uppsala universitet bör hantera situationen varsamt och inte fatta hastiga beslut som drastiskt ändrar utbildningen.

Learn more
Kårvalet poster
Kårvalet

Video: Kårvalsdebatten 2023

S-studenter, Vänsterstudent och Högerpartiet debatterar inför Kårvalet 2023.

Learn more
Orden "Studenter mot Putin" skrivna på en ukrainsk flagga.
Nyhet

Uttalande med anledning av årsdagen av invasion av Ukraina

Ett år har gått sen Rysslands senaste invasion av Ukraina. Uppsala studentkår skriver därför ett uttalande till stöd för det ukrainska folket, ett totalt tillbakadragande av ryska trupper och mer solidariska insatser för att förverkliga båda. Vi uppmanar även alla Uppsalas studenter att närvara vid demonstrationen på årsdagen, vilken tar plats utanför Universitetshuset vid 16:00, den 24:e februari.

Learn more
Vice ordförande Alexander vid cykelställen vid Fyrisån.
Nyhet

Cykelställen vid Fyrisån: Studentkårens röst hörs!

Uppsala studentkår har genom en serie debattinlägg kämpat för att behålla cykelställ vid Norrlands nation och utanför Campus Gamla torget. Vi har genom våra debattinlägg kunnat visa att det finns en majoritet i kommunen som håller med om att cykelställ ska prioriteras över biltrafik i centrala Uppsala. Följande blogginlägg sammanfattar rapporteringen och debatten om cykelställen längst Fyrisån i centrala Uppsala

Learn more
Räcker tiden till? En undersökning av handledningstiden vid masterprogrammen inom humaniora och samhällsvetenskap. Bild på Anton Sánchez Sulejmani, Klara Fröberg, Klara van Blaricum.
Rapport

Ny rapport: Räcker tiden till?

Uppsala studentkår har under vintern genomfört en undersökning av handledartid för masterstudenter som skriver sitt examensarbete. I rapporten konstaterar vi att mängden handledartid varierar avsevärt mellan olika program och pekar ut ett antal olika orsaker till att studenter får för lite handledartid när de skriver sin masteruppsats.

Learn more
Nyhet

Pedagogiska priset!

Uppsala universitet delar ut pedagogiska priser för framstående insatser inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Fem pris, på vardera 20 000 kronor, utdelas årligen i november. Ett av priserna riktas mot pedagogiska insatser inom ett speciellt prioriterat område och kallas för det fria priset. År 2023 är det prioriterade området ”Kreativ pedagogik”.

Learn more
Jonas Hassen Khemiri, vinnare av Gustaf Frödings stipendium 2020
Nyhet

Jonas Hassen Khemiri vinnare av Gustaf Frödings stipendium 2020

Vinnaren av Gustaf Frödings stipendium 2020 är författaren och dramatikern Jonas Hassen Khemiri. Gustaf Frödings stipendium är ett litteraturstipendium som delas ut vart tredje år av Uppsala studentkår. Stipendiaten utses genom en omröstning bland Uppsala studentkårs medlemmar efter att en jury har utsett tre kandidater. Utdelningsceremonin kommer ske i samband med tillkännagivandet och utdelandet av Gustaf Frödings stipendium för år 2023.

Learn more
Utbildningsminister Mats Persson. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet
Nyhet

Uppsala studentkår debatterar cancelkultur

Idag skriver vår ordförande Anton Sánchez Sulejmani i Altinget om utbildningsminister Mats Perssons planerade utredning om cancelkultur. Vill man skapa ett universitet med högt i tak behövs ett mer nyanserat perspektiv än begrepp som "cancelkultur" tillåter. I debattartikeln uppmärksammar vi även bristen på aktiva åtgärder mot diskriminerings på svenska lärosäten som en viktig men frånvarande komponent i debatten om akademisk frihet.

Learn more
En person som sitter vid ett bord och räknar på en faktura den fått.
Studiemedel

Rösta nej till höjd CSN-ränta!

Tisdagen den 20:e december ska riksdagen rösta om att höja räntan på studielån. Uppsala studentkår uppmanar samtliga riksdagsledamöter att rösta nej till förslaget. Att det blir dyrare att studera kommer leda till att färre väljer att utbilda sig och en strömlinjeformning av de utbildningar människor söker sig till.

Learn more
Kaffe i en papperskopp
Kaffekampanjen

Kaffekampanjen efter tre veckor

Efter en riktig rivstart och en otrolig uppslutning från studenterna sammanfattar vi nu kaffekampanjens första tre veckor. Läs kort om våra erfarenheter av att spendera två veckor ute på campus och våra planer för kampanjen framåt. För det första är vi inte färdiga på campus, för det andra plockar vi upp dialogen med universitetet igen och för det tredje gör vi oss redo att överlämna kraven till campuscaféerna. Vi tipsar även om hur man ytterligare kan stötta kampanjen.

Learn more
Kaffekampanjen

Kaffekampanjen lanseras!

Kaffe på Uppsala universitet är alldeles för dyrt. Det vill vi på Uppsala studentkår ändra. För att göra det lanserar vi under november en kampanj för att demonstrera missnöjet som finns bland studenter och hur visa hur dyrt det är med kaffe på Uppsala universitet.

Learn more
Coins on a table
Nyhet

Kostnadskrisen i media: Studentkårens röst hörs!

Få studenter lär ha missat inflationen och prisökning på matvaror som skett under 2022. Under hösten har frågan om hur inflationen drabbar studenter växt fram som en av de stora politiska frågorna och Uppsala studentkår har stått i centrum av debatten. Det här blogginlägget sammanfattar rapporteringen och debatten med fokus på Uppsala och dess studenter, från vårat första blogginlägg under början av september till den ingående medierapporteringen som tagit fart under oktober.

Learn more
Fists in the air
Nyhet

Angående händelserna i Iran

Uppsala studentkår och Doktorandnämnden vid Uppsala universitet fördömer attacken på studenterna på Sharifs tekniska universitet liksom allt statligt våld mot demonstranter i Iran.

Learn more
Nyhet

Utbildning i Uppsala universitets ekonomi för studenter

Uppsala studentkår bjuder in till utbildning om Uppsala universitets ekonomi. Utbildningen kommer primärt fokusera på att reda ut följande: Varifrån kommer pengarna? Hur fördelas pengarna inom universitetet? Vad betyder begreppen som används när budget diskuteras? Hur funkar uppdelningen mellan forskning och utbildning? Och hur hänger allt ihop?

Learn more
Två personer sitter på en bänk
Nyhet

Mental Health Week HT-22

Under veckan kan du lyssna på föreläsningar och webbinarier, delta i workshoppar och aktiviteter. Alla med syftet att informera och belysa psykisk hälsa och välmående.

Learn more
valdebatt poster
Video

Valdebatt med riksdagspartierna

Uppsala studentkår anordnade valdebatt inför valet 2022. Vi bjöd in alla riksdagspartier och intresset var självklart. 800+ deltagare dök upp. Allting finns inspelat för de som inte kunde komma på dagen. Klicka in här för att se!

Learn more
Placeholder graphic
Rapport

Lärarledd tid ur ett studentperspektiv - rapportsläpp

Uppsala studentkår presenterar stolt rapporten Lärarledd tid ur ett studentperspektiv - En uppföljning och undersökning av andelen lärarledd undervisning i utbildningen vid sex av fakulteterna vid Uppsala universitet.

Learn more
Placeholder graphic
Podcast

Studentrummet - en podcast producerad av Uppsala studentkår!

Studentrummet är en podcast av Uppsala studentkår - för att ge en bättre insyn i vad vi gör och kårens verksamhet. Podcasten finns att lyssna på i Spotify och Google podcast.

Learn more
Placeholder graphic
Kårvalet

Valvaka för kårvalet @ UNO fika & butik

Snart är det dags igen… På torsdag den 21 april kl. 20.00 får vi ta del av resultatet av Kårvalet 2022!

Learn more