Student- & doktorandombud

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen att kontakta oss. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under din studietid.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Medla

Vi kan vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/ doktorand och Uppsala universitet i en eventuell konflikt.

Hjälpa

Vi kan hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter som student.

Bevaka

Student och doktorandombud kan undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas.

Driva

Hjälpa till med klagomål och driva dem gentemot universitetet.

Vad kan vi inte hjälpa dig med?

Bestämma

Vi kan inte bestämma i ärendet. Vi kan ge rådgivning samt hjälpa dig föra din talan, men inte påverka beslut.

Demonstrera

Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och riktlinjer.

Instruera

Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

Överklaga

Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

Kontaktformulär

Ombuden tar emot ärenden via kontaktformulär. Om du önskar boka ett möte eller telefonsamtal med ombuden kan du skriva det i formuläret. Glöm inte att ange ditt telefonnummer. Alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet är välkomna att kontakta ombuden, oavsett eventuellt kårmedlemskap.

Just nu är student och doktorandombudet under upplärning och kan därför inte hantera doktorandärenden.

Som doktorand kan du kontakta ditt fackförbund om du är medlem i ett. Du kan också försöka hitta ett svar i SFS's doktorandhandbok.

https://uudoctoralboard.se