Studentboet

Studentboets huvudsakliga syfte är att underlätta för nyantagna och etablerade studenter att hitta en bostad i Uppsala kommun. Detta genomförs bland annat genom att sprida information om studenternas villkor på bostadsmarknaden till allmänheten, att granska annonser från privatpersoner som önskar att hyra ut sin bostad via Studentboet.se. En annan viktig del av Studentboets verksamhet är att bidra med fri bostadsjuridisk rådgivning till studenter.

Studentboet finansieras genom medel från Uppsala Kommun, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet men verksamheten bedrivs av Uppsala studentkår.

Till Studentboet