Studentrepresentation

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. En studentrepresentant representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Sök
Typ av uppdrag
Område
Hist-fil
språkvet
fak utbild
Teofak
Samfak
Medfak
Antal möten per termin
1
20

Lediga poster

X lediga poster
Visar X poster
Lika villkorsgrupp, institutionen för genetik och patologi
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Medicinska fakulteten

Som studentrepresentant är du med och främjar lika villkorsarbetet vid institutionen.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

9/26/22

-

6/30/23

Lika villkorsgrupp- institutionen för kirurgiska vetenskaper
Institutionen kirurgiska vetenskaper

Medicinska fakulteten

Gruppen arbetar för att främja lika villkor och arbetsmiljö vid institutionen.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Språkkunskaper

Flexibelt

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

9/26/22

-

6/30/23

Lika villkorsgrupp- institutionen för medicinsk cellbiologi
Institution för medicinsk cellbiologi

Medicinska fakulteten

Arbeta systematiskt med lika villkorsfrågor; identifiera problem och ta fram handlingsplaner. Som studentrepresentant är du en viktig del av institutionens lika villkorsarbete.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Per möte

300kr
Språkkunskaper

Engelska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

9/26/22

-

6/30/23

Lika villkor- och arbetsmiljögrupp. Institutionen för folkhälso och vårdvetenskaper
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Medicinska fakulteten

Gruppen arbetar för att främja lika villkor och arbetsmiljön vid institutionen. Som studentrepresentant utför du ett viktigt arbete för att säkerställa lika villkor vid institutionen.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

9/26/22

-

6/30/23

Lika villkorsgrupp- institutionen för informatik och media
Institutionen för informatik och media

Samhällsvetenskapliga fakulteten

The working group for equal opportunities at the department is continuously working to ensure good and respectful working environment for individual employees and the quality of the university as a whole. The student representative is to provide the student perspective, ideas, and collaborate on promoting equality within the department.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Språkkunskaper

Engelska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

9/26/22

-

6/30/23

Lika villkorsgrupp institutionen för medicinska vetenskaper
Institutionen för medicinska vetenskaper

Medicinska fakulteten

Gruppen träffas regelbundet ca 4-5 gånger per termin för att samverka om arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor som berör institutionen. Just nu håller vi på att förbereda utskick av en enkät för att kartlägga arbetsmiljön vid institutionen. Den ska gå ut till alla medarbetare och doktorander. När den är klar kommer vi att ta fram förslag på aktiviteter, tex. workshops, seminarieserie, chefsgrupper, doktorandgrupper, etc. När detta arbete är igångsatt behöver vi undersöka studiemiljön för studenter inom ramen för lika villkorsområdet.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

5

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

9/26/22

-

6/30/23

Lika villkorsgrupp- Institutionen för Medicinsk biokemi och mikrobiologi (imbim)
Institution för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Medicinska fakulteten

Lika villkorsgruppens uppdrag är att utvärdera IMBIMs verksamhet ur ett lika-villkors perspektiv. Gruppen genomför även projekt för att undersöka om det kan förekomma diskriminering. Som studentrepresentant lyfter du studenternas perspektiv kring diskrimineringsfrågor och verkar för en utbildningsmiljö fri från diskriminering.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

Språkkunskaper

Engelska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Gruppen för lika villkor - Historiska institutionen
Historiska institutionen

Historisk-filosofiska fakulteten

Som studentrepresentant i gruppen för lika villkor bidrar du till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

3

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

7/1/22

-

6/30/23

Studentrepresentant bedömargrupp Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik
Utbildningsutvärderingar

Utbildningsutvärderingar

Studentrepresentant i bedömargrupp för utvärdering av Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle. Uppdraget innebär närvaro under ett platsbesök den 6e samt 7e oktober. Uppdraget innefattar även att medverka i författandet av en rapport.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per uppdrag

4500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

9/13/22

-

12/31/22

Studentrepresentant bedömargrupp- Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle
Utbildningsutvärderingar

Utbildningsutvärderingar

Studentrepresentant i bedömargrupp för utvärdering av Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle. Uppdraget innebär närvaro under ett platsbesök den 28e samt 29e september. Uppdraget innefattar även att medverka i författandet av en rapport.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Per uppdrag

4500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

9/13/22

-

12/31/22

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.