Studentrepresentation

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i deras egen utbildning. Studentrepresentanter representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation.

Som studentrepresentant får du löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan utföra ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Utbildningarna utformas efter studentrepresentanternas behov och önskemål. Utöver detta får du stöd från de andra studentrepresentanterna i studentrepresentantrådet, från kårens arvoderade och anställda och från universitetet.

Vad får du som blir studentrepresentant? En möjlighet att påverka på riktigt, en bra merit att till cv:t, en chans att knyta kontakter både inom universitetet, kåren och med andra studenter, lära dig mer om hur universitetet fungerar och såklart arvode för många uppdrag.

Som studentrepresentant bjuds du även in till jul- och sommaravslutning för alla studentrepresentanter vid Uppsala studentkår.

Har du frågor?
Typ av uppdrag
Område
Hist-fil
språkvet
fak utbild
Teofak
Samfak
Medfak
Antal möten per termin
1
20

Lediga poster

X lediga poster
Visar X poster
Arbetsgrupp om rättssäker examination på VFU-kurserna
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Uppdraget innebär att ingå i en arbetsgrupp under ledning av Robert Thorp som ska ta fram en handlingsplan/rapport för hur vi uppnår rättssäker bedömning på VFU-kurserna på lärarprogrammen. Det enda krav som ställs på studentrepresentanterna är att de har erfarenhet av VFU.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

2

Arvode

500kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

3/18/24

-

12/31/24

Valberedning inför prefektvalet på sociologiska institutionen
Sociologiska institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Sociologiska institutionen har tillsatt en valberedning inför prefektvalet. Du ska vara student vid sociologiska institutionen för att kunna söka uppdraget. Du kan däremot inte inneha ett uppdrag som studentrepresentant i institutionsstyrelsen samtidigt.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

Arvode

Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

1/23/24

-

6/30/24

Arbetsgrupp som ska revidera kursstrukturen för Svenska 1–4 inom ämneslärarprogrammet
Institutionen för nordiska språk

Språkvetenskapliga fakulteten

Förslaget tar först och främst avstamp i den nya ämnesplanen för svenska i gymnasial utbildning som kommer att börja gälla ht 2025. Vi har även beaktat regeringens direktiv till enmansutredningen avseende en reviderad lärarutbildning, en utredning som ska vara färdig i slutet av november 2024. Slutligen vill vi genom den föreslagna nya kursstrukturen ta chansen att förverkliga några förändringar som har diskuterats kollegialt sedan tidigare och som bör vara kvalitetsstärkande, oberoende av de nya styrdokumenten.

Typ av uppdrag

Ordinarie

Möten per termin

5

Arvode

Per möte

250kr
Språkkunskaper

Svenska

Utbildningsnivå

Ospecificerad

Start
Slut

1/30/24

-

11/20/24

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.