Bidrag till centrala kårföreningar för medlemsrekrytering

Bidragets syfte är att stödja centrala kårföreningar att genomföra verksamhet där man verkar för att föreningens medlemmar ska bli medlemmar i kåren.

Då studentkåren bidrar ekonomiskt ska marknadsföringen av aktiviteten ske så att studentkåren har möjlighet att synas.

Beslut om utbetalning fattas av kårens presidium. Lämna in ansökan i god tid innan planerad aktivitet.

För att redovisa utgifterna måste ni skicka in originalkvitton senast två veckor efter aktiviteten har ägt rum. Redovisade kvitton ska vara hela, ej innehålla privata inköp och det är inte tillåtet att stryka, ändra eller anteckna på framsidan av kvittot.

Eventuella frågor hänvisas till presidiet.
presidiet@uskar.se

Kårföreningsreglementet

Sök bidrag

Tack för er ansökan! Vi kontaktar er inom kort.
Något gick fel! Försök igen.