Skapa kårförening

Att som förening erhålla status som kårförening innebär att föreningen förbinder sig till ett samarbete med Uppsala studentkår i enlighet med detta reglemente. Kårföreningar är avseende organisation och verksamhet fristående från Uppsala studentkår med de undantag som följer av detta reglemente.

Mottagen ansökan om nyregistrering av kårförening kommer att handläggas av styrelsen. Beslut om ansökan tas av kårstyrelsen eller en av sektionsråden beroende vad föreningen vill tillhöra.

Kårföreningsreglementet

Registrera kårförening

Tack för er ansökan! Vi kontaktar er inom kort.
Något gick fel! Försök igen.