Feministiska Juriststudenter Uppsala

(FEMJUR Uppsala) är en ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar för att främja normkritik och ett genusperspektiv på juristprogrammet vid Uppsala universitet och därutöver inom juristbranschen och i den juridiska diskussionen i övrigt.

(FEMJUR Uppsala) är en ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar för att främja normkritik och ett genusperspektiv på juristprogrammet vid Uppsala universitet och därutöver inom juristbranschen och i den juridiska diskussionen i övrigt. Föreningen verkar även för att främja ett inkluderande studieklimat på juristprogrammet i Uppsala. En viktig del av FEMJUR Uppsalas verksamhet är att utgöra en plattform för diskussion och fortbildning i feministiska frågor och normkritik. Föreningen anordnar bland annat föreläsningar, diskussionsfikor och gasquer och för kontinuerligt dialog med den juridiska institutionen genom undersökningar och granskningar av utbildningen. FEMJUR Uppsala har fler än 450 medlemmar och systerföreningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Örebro och Umeå