Feministiska lärarstudenter Uppsala

Feministiska lärarstudenter Uppsala är en förening som arbetar för en inkluderande och normkritisk lärar- och pedagogutbildning.

Feministiska lärarstudenter Uppsala (FEMLÄR) är en förening i samarbete med Uppsala Studentkår och Sektion Lära som arbetar för en inkluderande och normkritisk lärar- och pedagogutbildning. Vi vill vara en plattform för diskussion kring frågor som rör normkritik, rasism, klass, genus, HBTQIA+ och funktionalitet. FEMLÄR arbetar både utbildande med föreläsningar, workshops och panelsamtal, men anordnar även evenemang som pubkvällar, quiz och sittningar.  


Är feminism, normkritik och inkludering ämnen som intresserar dig? Då kanske du är intresserad av att bli medlem eller engagera dig i vår förening! Besök Feministiska Lärarstudenter Uppsala på Facebook för att registrera dig som medlem.