Filosofiska kårföreningen

Föreningen för dig som läser teoretisk filosofi, praktiskt filosofi, estetik, eller KOSA

Filosofiska kårföreningen består av en styrelse samt utskott som anordnar öppna föreläsningar, filosofika, filosofigasque, insparker, m.m. Hos oss kan du engagera dig i befintliga bestyr, eller starta nya utskott med filosofiskt tema och anordna egna evenemang. Vi har terminsmöte en gång per termin där vi tar emot ansökningar till både styrelse och utskott.