Föreningen Uppsala Beteendevetare

Föreningen Uppsala Beteendevetare (FUB) är programföreningen för studenterna på det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet på Uppsala universitet, såväl som för studenter som läser fristående kurser i psykologi, pedagogik, sociologi och socialpsykologi.

Föreningen Uppsala Beteendevetare (FUB) är programföreningen för studenterna på det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet på Uppsala universitet, såväl som för studenter som läser fristående kurser i psykologi, pedagogik, sociologi och socialpsykologi. FUB syftar till att främja gemenskapen på programmet och bland studenter som läser beteendevetenskapliga ämnen på universitetet genom att anordna studiesociala evenemang och aktiviteter. Föreningen arbetar också med att skapa kontakter mellan utbildningen och arbetsmarknaden, samt att utveckla och förbättra studiesituationen för beteendevetarstudenterna genom kontinuerlig utvärdering av utbildningen.