Fossil Free Uppsala universitet

Fossil Free Uppsala universitet is part of a global campaign that is putting pressure on universities to move their investment funds away from fossil fuel companies.

For English, please scroll down!

Fossil Free Uppsala universitet är en del av den globala Fossil Free/divesterings-rörelsen som organiseras av 350.org. Kampanjen syftar till att få institutioner så som universitet, kommuner/städer, pensionsfonder och religiösa samfund att divestera* från fossilindustrin!

De krav vi och resten av den globala kampanjen ställer på Uppsala universitet är:

1. Omedelbart upphöra att investera medel, direkt eller indirekt, i fossilbränslebolag,

2. Inom fem år ha divesterat ur fossilbränslebranschen, och därmed är helt fria från direkt och indirekt ägande i fossila bränslen,

3. Regelbundet och på ett transparent sätt redovisar hur arbetet fortgår för att nå fossilbränslefria investeringar och

4. Uppmanar sina anställda att divestera sina pensionspengar ur fossilbränslebranschen.

Fossil Free har stöd av Uppsala Studentkår och Uppsala Teknolog- och Naturvetarkårs.

*Divestera/Divestering:

Att flytta/sälja av investeringar/aktieinnehav från ett bolag eller en industri på etiska, moraliska eller finansiella grunder.

För mer information om vilka vi är och varför vi använder oss av divestering som metod, gå in på den nationella hemsidan: www.gofossilfree.org/se eller www.350.org.- För mer nationella nyheter, kika in på vår nationella facebooksida: https://www.facebook.com/fossilfreeswe?fref=ts

Länk till namninsamling!

http://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-uppsala-universitet-1

ENGLISH:

Fossil Free Uppsala universitet is part of a global campaign that is putting pressure on universities to move their investment funds away from fossil fuel companies. The global campaign has been successful in some parts of the world, such as Glasgow University, Chalmers University(Sweden), ANU (Australian National University) and Stanford University, among others. The campaign also focuses on civil and religious institutions.

Fossil Free Uppsala universitet call on Uppsala University to:

1. Freeze any new investment in fossil fuel companies

2. Divest within five years from direct ownership and from any commingled funds that include fossil fuel public equities and corporate bonds

3. Regularly and transparently account for the university’s progress towards complete divestment from fossil fuel

4. Encourage the managers of its employees’ pension funds (primarily the national pension funds) to divest from fossil fuel.

Link to our petition --> http://campaigns.gofossilfree.org/petitions/fossil-free-uppsala-universitet-1

For more information about the global campaign visit: http://350.org/ or www.gofossilfree.org AND click here for the national campaign, Fossil Free Sweden: https://www.facebook.com/fossilfreeswe

or www.gofossilfree.org/se