Fysioterapeutprogrammets Studentförening (FT-SF)

Fysioterapeuternas studentförening (FT-SF) är en kårförening för samtliga studenter på fysioterapeutprogrammet och verkar studiebevakande samt studiesocialt.

Fysioterapeuternas studentförening (FT-SF) är en kårförening för samtliga studenter på fysioterapeutprogrammet och verkar studiebevakande samt studiesocialt. Föreningens beslutande organ är studierådet som består av två representanter från varje termin samt styrelsen. Kontakta gärna dina terminsrepresentanter eller studierådet direkt vid frågor och funderingar.