Historikerstudenterna Uppsala

Föreningen har till syfte att skapa goda förutsättningar för att bedriva historiska studier, att bidra till en god studiesocial miljö för dess medlemmar samt att bidra till att skapa goda kontakter med arbetslivet.

Föreningen har till syfte att skapa goda förutsättningar för att bedriva historiska studier, att bidra till en god studiesocial miljö för dess medlemmar samt att bidra till att skapa goda kontakter med arbetslivet.