Humuus

HUMUUS — föreningen för studenter på Humanioraprogrammet vid Uppsala universitet.

HUMUUS eller mer ordagrant Humanioraprogrammet Uppsala Universitet Studenter är en ideell förening startad av programmets första studenter höstterminen 2019. Programmet innehåller en gemensam grundtermin och sedan splittras studenterna mellan alla olika ämnen inom humaniora och för att bevara sammanhållningen skapades HUMUUS. Föreningen finns som en knytpunkt där medlemmar kan få ett socialt, festligt och studiefrämjande sammanhang med andra studenter som läser samma program vid olika årgångar. Vi har bland annat ordnat årlig inspark för nya programstudenter och andra evenemang som gästföreläsningar, studiecirklar, Humoween, bokcirkel, klädbytardag, gasque, examensceremoni och mer! HUMUUS som förening vill föra studenternas talan och göra vårt program till ett program där alla kan trivas och utvecklas inom sina valda ämnen och få den bästa möjliga upplevelsen under sin tid vid Uppsala universitet.