Konstvetarna

Föreningen för studenter vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Konstvetarna är en ideell förening som bedriver studiesocial och kunskapsförmedlande verksamhet för studenter på grund- och avancerad nivå vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Vårt huvudsakliga mål är att tillhandahålla en gemenskap och sammanhållning mellan institutionens tre studieämnen – kulturvård, textil- och konstvetenskap – och en miljö där kunskap ständigt står i centrum. Konstvetarna arrangerar evenemang med studiefrämjande syfte, såsom workshopar om praktikansökningar och skrivcirklar med akademiska texter i fokus men också mer sociala tillställningar som konstfika med quiz.

I januari 2024 grundades en tidskrift inom ramen för föreningen – Nya Valör. Den drivs ideellt av studenter på masternivå vid Konstvetenskapliga institutionen och tar emot artiklar och recensioner som berör något av institutionens tre ämnen. Mer information hittar ni på vår hemsida!