Kulör

Kandidatprogrammet i kulturentreprenörskaps studieråd Kulör.

Föreningen är en ideell förening verksam vid Uppsala universitet som syftar till att samla och representera studenterna vid kandidatprogrammet i kulturentreprenörskap. Föreningen erbjuder ett sammanhang och plats för programmets studenter att engagera sig, delta i föreningens aktiviteter och påverka sin studietid. Föreningen företräder medlemmarnas åsikter och önskemål mot universitetet och ämnar genomgripande se till att garantera hörsamhet inom den egna organisation för dessa åsikter och önskemål. Representationen sker på det vis att föreningen företräder sina medlemmar gentemot universitetet och de tjänstemän inom universitetet som är ansvariga för utbildningen.

Föreningens syfte är att vara den närmaste studentinstansen mot de ansvariga för utbildningen. I detta ligger det dock också i föreningens intresse att samarbeta med Uppsala studentkår och detta tydligast genom att företräda studenterna i den humanistiska sektionen.