Litteraterna

Studentförening vid Litteraturvetenskapliga Institutionen vid Uppsala universitet.

Föreningens syfte är att bedriva kunskapsförmedlande och studiesocial verksamhet för studerande vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Litteraterna anordnar flertalet evenemang som bidrar till sammanhållning mellan studenter vid institutionen och möjliggör fördjupade kunskaper inom litteraturvetenskap och retorik, med en livaktig bokcirkel och kubbturneringar med andra studentföreningar vid Historisk-filosofiska fakulteten som exempel.

Litteraterna bjuder även med jämna mellanrum in till pubkvällar, ofta med tillhörande litteraturquiz där nya och gamla studenter umgås med andra som studerar eller har studerat vid institutionen. Därutöver håller föreningen även i en populär högläsningskväll där deltagarna läser högt för varandra. Det kan handla om lyrik, skönlitteratur eller sakprosa. Andra aktiviteter som föreningen erbjuder är kubbturneringar, författarsamtal, filcirkel, skrivarcirklar och inte minst en terminsenlig högtidlig gasque. Samtliga evenemang är kostnadsfria och i huvudsak riktade till studenter vid institutionen, men även öppna för andra litteratur- och retorikintresserade. Föreningen bedriver alltså en mångsidig och engagerande verksamhet för dess medlemmar och bidrar till en känsla av samhörighet bland institutionens studerande.

Hösten 2018 grundade Litteraterna tidskriften Roten. Roten tar emot bidrag i spridda genrer och ämnen samt uppmuntrar till diskussion och debatt mellan studenter. Tidskriften har mottagit pris från Tidningskonventet för ”Bästa tidning”, ”Bästa layout”, ”Bästa illustratör”, ”Bästa reportage” och ”Bästa fotografi”.