LSRU (Logopedernas studieråd)

Logopedernas Studieråd i Uppsala (LSRU) verkar både för logopedstudenternas intresse i studierelaterade frågor samt för att öka samhörigheten på logopedprogrammet.

Logopedernas Studieråd i Uppsala (LSRU) är en politiskt och religiöst obunden organisation och kårförening som verkar för logopedstuderandes intresse i studierelaterade frågor. Studierådet utser studentrepresentanter till olika organ inom logopedstudenters intresseområden och arbetar för att kontinuerligt utvärdera logopedprogrammet i Uppsala. De som sitter i studierådet representerar logopedstudenterna i Uppsala i utbildningsfrågor gentemot fakultet, universitet och omvärld.LSRU verkar även för att öka utbytet av information och idéer mellan logopedstudenter samt för att öka samarbetet med andra studenter och organisationer av intresse för utbildningen.