Nordiska Studierådet

Nordiska studierådet är en förening för alla studenter vid Institutionen för nordiska språk.

Nordiska studierådet är en kårförening för alla studenter vid Institutionen för nordiska språk. Vi anordnar studiesociala evenemang som är öppna för alla intresserade av svenska, svenska som andraspråk samt andra nordiska språk – det blir bland annat forum, fika och fest! Vi arbetar också tillsammans med Uppsala studentkår för att förbättra studieupplevelsen och tillgodose studenternas rättigheter vid institutionen.

I början av varje termin hålls ett årsmöte där vi väljer en ny styrelse för studierådet och vi nominerar även studentrepresentanter till olika poster på institutionen. Kallelser till möten publiceras på våra sociala medier.  

Hos oss är du automatiskt medlem om du studerar svenska, svenska som andraspråk, nordiska språk eller svenska för utländska studerande. Följ gärna våra konton på sociala medier!