Sociologiska föreningen- SOC

Vi ämnar samla och engagera sociologistudenter, dels genom att erbjuda en social mötesplats, dels genom att hjälpa till att förbättra studietid och studievillkor.

Sociologiska föreningen SOC är en nystartad förening på Uppsala universitet. Vi ämnar samla och engagera sociologistudenter, dels genom att erbjuda en social mötesplats, dels genom att hjälpa till att förbättra studietid och studievillkor. Vårt fokus ligger på att bidra till en bättre gemenskap för sociologistudenter genom att anordna olika fester och evenemang, för att således bli startskottet för en lång och gedigen sociologitradition i Uppsala.